Riigihanked

Seisuga 01.01.2018 riigihankeid asutuses ei ole.

Riigihange on asjade ostmine, teenuste tellimine,    ideekonkursside korraldamine, ehitustööde tellimine ja    ehitustööde ning teenuste kontsessioonide andmine hankija    poolt, samuti ehitustööde tellimine ehitustöö kontsessionääri    poolt.

Riigihangete tegevust reguleerib riigihangete seadus.  

Tallinna Linnavalitsuse 4.10.2017 määrus nr 30 "Tallinna hankekord" on ülelinnaliseks hankekorraks kõigile Tallinna linna ametiasutustele ja ametiasutuste hallatavatele asutustele.

Uued hanked avaldatakse Rahandusministeeriumi kodulehel riigihangete registris.   

 

Viimati muudetud: 26.03.2019