Paekaare lasteaia üldinfo

Tallinna Paekaare Lasteaed on üldtüüpi munitsipaalasutus, mis on ehitatud 1980 aastal.

DSCN1666.JPG

Tallinna Paekaare Lasteaed asub Lasnamäel, aadressiga Pae 51


Tallinna Paekaare Lasteaias on kokku 12 rühma, mis jaotuvad järgmiselt:
•    9 eesti õppekeelega rühma, millest 2 on sõimerühma ja 6 aiarühma;
•    3 vene õppekeelega rühma, millest 1 on sõimerühm ja 2 aiarühma.

Tallinna Paekaare lasteaia eripäraks on:

  • Lasteaias on kaks õppekeelt (eesti ja vene) vastavalt pere soovile. Sellest tulenevalt toimub ka eri kultuuride omavaheline läbikäimine ja teise kodukeelega laste lõimimine Eesti ühiskonda. Vene õppekeelega rühmades algab alates kolmandast eluaastast eesti keele õppimine nii eraldi tegevustena kui ka teiste tegevustega lõimides.
  • Lasteaias on ujula. Ujumistegevused toimuvad kaks korda nädalas kõigile 3-7-aastastele lastele. Lasteaia lõpuks omandavad lapsed esmased ujumisoskused.

 

Tallinna Paekaare Lasteaia visioon

  • Turvalisest ja sõbralikust lasteaiast kasvab otsustusvõimeline, hea õpivalmidusega ja positiivse ellusuhtumisega laps


Tallinna Paekaare Lasteaia missioon

  • Koostöös lastevanematega aitame lapsel mängides kasvada iseendaks - loovaks, julgeks ja rõõmsameelseks


Tallinna Paekaare lasteaia väärtused

•    SÕBRALIKKUS - üksteise eripäraga arvestamine (erinevad kultuurid ja kombed);

•    KOOSTÖÖ - peame oluliseks koostööd lastevanematega ja teiste organisatsioonidega;

•    LOOVUS - lasteaias toimib mitmekülgne ja loov õppe- ja kasvatustegevus;

•    JULGUS - aitame kasvada lapsel enesekindlaks, otsustusvõimeliseks ja positiivse ellusuhtumisega täiskasvanuks;

•    TERVISE VÄÄRTUSTAMINE - koostöös lastevanematega on tähtsal kohal laste tervis, mida toetavad erinevad tegevused:  ujumine, tegevused õues, tervislik menüü, matkad ja ekskursioonid loodusesse, spordipäevad.

logo

 

 

 

Lasteaia lehekülge haldab:

Kati Tiryaki, direktori asetäitja majanduse alal

e-post: kati.tiryaki@paekaarela.edu.ee 

Viimati muudetud: 30.07.2020