Tallinna Paekaare Lasteaia õppeaasta eesmärk ja üritused

Lasteaia õppeaasta teema ja eesmärk:

 • Teema: Loodus meie ümber, selle hoidmine ja säästmine

  Eesmärgid:

  Laps väärtustab ja hoiab ümbritsevat elu keskkonda ja loodust.

  Lapsel on kujunenud esmased keskkonnasäästlikud tarbimisharjumused.

     Eesmärki toetavad tegevused:

 1. Projektiõppe rakendamine.
 2. Õuesõppe rakendamine, avastusõpe.
 3. Kiusamisest vaba programmi rakendamine aiarühmades.
 4. Õppekäigud, ekskursioonid, muuseumitunnid.
 5. Robootiliste vahendite kasutamine.
 6. Erinevad looduse teemalised üritused.
 7. Ülemajalised näitused.
 8. Matkad loodusesse. Katsepeenrad lasteaia õuealal. Töökasvatuse rakendamine.
 9. Lasteaia õuealal puude märgistamine infotahvlitega.
 10. Loodushoid, prügi sorteerimine, materjali taaskasutamine.
 11. Koostöö lastevanematega.
 12. Koostöö erinevate huvigruppidega: teised lasteaiad, Lehola KHK, jt.
 13. Tervise väärtustamine ja sellega seotud erinevad tegevused. 

Tallinna Paekaare Lasteaia 2019-2020 üritused

SEPTEMBER 

 • 12.09. Ohutusalane teabepäev "Mina oskan seda!" (Kuldkalakeste rühm)
 • Keila-Joa pargi külastamine (vanemad rühmad)
 • 20.09 NÄITUS: Perega Eestimaa looduses 
 • 24-30.09 Spordinädal "Terve Eesti eest" (Tervisemeeskond)

OKTOOBER

 • 30.09-04.10 Tervisliku toidu ja salatite nädal 
 • 7-11.10 Leivapäevad (Tervisemeeskond)
 • 4.10 Õpetajatepäeva tähistamine ja parimate tunnustamine
 • 08.10 kell 11.30 Lasteteater Miku-Manni teater „Pätuke“
 • 18.10 Projekt „Tulest targem“  (vanemad rühmad)
 • Sügise mängupidu (vene rühmad)

NOVEMBER

 • Isadepäev (rühmasisesed peod)
 • 08.11 Mardipäev (3. rühm A-korpuses, 10. rühm B-korpuses)
 • 15.11 kell 11.30 Lasteteater Lepatriinu  „Näed, seal näed“ 
 • 25.11 Kadripäev (3. rühm A-korpuses, 10. rühm B-korpuses)

DETSEMBER

 • 02.12 1. advendihommik saalis
 • 03-06.12 Õuesõppeüritus teemal „Jää“  (Tervisemeeskond)
 • 09.12 NÄITUS: „Minu lapsepõlve jõulud/näärid (foto+joonistamine) koostöös vanematega
 • 16-20.12  rühmade jõulupeod
 • 19.12 Pidulik lõunasöök saalis koos lauakommete tutvustamisega (vanemad rühmad, Erika)

JAANUAR

 • 6.01 Kuuse ärasaatmise mängupeod
 • Õpetajate näidend (vene keeles)

VEEBRUAR

 • 6.02 Luulekonkurss "Eesti keele kaunis kõla"
 • 14.02 "Kiusamisest vaba lasteaed" rühmade sõbrapidu. Näitus saalis.
 • 19.02 vabariigi Aastapäeva aktus (vene rühmad) 
 • 21.02 Vabariigi aastapäeva aktused (eesti rühmad)

MÄRTS

 • 5.03 vastlapäeva tähistamine 
 • 14.03 Emakeele päeva tähistamine vanemate rühmade näidenditega. 
 • 16.03 NÄITUS:  (meisterdamine jääkmaterjalidest ) Prügikollid 
 • 17.03 kell 11.30 Nipitiri etendus „Järvepeegli saladus“

APRILL

 • Nutikuu
 • Avatud ujumistegevused
 • Ujumisvõistlus koostöös Tallinna Loitsu lasteaiaga (vanemad rühmad)
 • 09.04 NÄITUS: Rõõmus mina (joonistamine)
 • 14.04 Lasteaia 40nda sünnipäeva tähistamine!
 • 30.04 Ülemajaline õuesõppepäev - volbripäev (Tervisemeeskond)
 • Lasnamäe lasteaedade spordipäev Lasnamäe Spordihallis (vanemate rühmade ühisvõistkond)

MAI

 • Lasnamäe lasteaedade laulupidu Lindakivi kultuurikeskuses (3r ja 10r laululapsed)
 • 4-08.05 Emadepäeva  tähistamine. Ühispeod.
 • 11.05 NÄITUS: Kelleks tahan saada? (vanemad rühmad)
 • Vanemate rühmade lõpupeod (3r, 9r, 10r)
 • 28.05 perepäev koos tantsupeoga lasteaia õuealal 

 

 

Lasteaia lehekülge haldab:

Kati Tiryaki, juhiabi

e-post: kati.tiryaki@paekaarela.edu.ee   

Viimati muudetud: 27.09.2019