Tallinna Paekaare Lasteaia õppeaasta eesmärk ja üritused

Lasteaia õppeaasta teema ja eesmärk:

 • Teema: tervis ja liikumine

  1. Laps tahab liikuda ning tunneb liikumisest rõõmu.

  2. Laps väärtustab enda ja teiste tervist, püüab käituda tervislikult ja ohutult.

     Eesmärki toetavad tegevused:

 1. Projektiõppe rakendamine.
 2. Õuesõppe rakendamine, avastusõpe.
 3. Kiusamisest vaba programmi rakendamine aiarühmades.
 4. Õppekäigud, ekskursioonid, muuseumitunnid.
 5. Robootiliste vahendite kasutamine.
 6. Erinevad looduse teemalised üritused.
 7. Ülemajalised näitused.
 8. Matkad loodusesse. Katsepeenrad lasteaia õuealal. Töökasvatuse rakendamine.
 9. Lasteaia õuealal puude märgistamine infotahvlitega.
 10. Loodushoid, prügi sorteerimine, materjali taaskasutamine.
 11. Koostöö lastevanematega.
 12. Koostöö erinevate huvigruppidega: teised lasteaiad, Lehola KHK, jt.
 13. Tervise väärtustamine ja sellega seotud erinevad tegevused. 

Tallinna Paekaare Lasteaia 2020-20201üritused

SEPTEMBER 

 • 1.09 Mängupidu õues, tantsida on tore - muusikaõpetaja
 • Sordipäevad õues

OKTOOBER

Leivanädal, kokandustegevused rühmades

 • 2.10.2020 Projekt  „Tulest targem“  (kuu jooksul- 5.,6. ja 9. r).
 • Sügise mängupidu - oktoobri lõpus (muusikaõpetaja)
 • 28.10 Näitus: Endomondo art (kunsti töögrupp)

NOVEMBER

Isadepäev  (rühmapõhiselt)

 • Jookseb 5. rühm - mardipäev
 • Jookseb 6. rühm - kardripäev

DETSEMBER

Jõuluteemaline näitus lasteaia koridoris - detsembri algus

 • 30.11  1. advendihommik (korraldavad rühmad ise)
 • Piparkookide küpsetamine rühmatoas
 • 15-21.12  rühmade jõulupeod
 • 17.12 Pidulik lõunasöök saalis koos lauakommete tutvustamisega (vanemad rühmad)

JAANUAR

5.01 Kuuse  ärasaatmise mängupeod (muusikaõpetaja)

 • Ülemajaline  õuesõppepäev
 • Vene rühmade õpetajate näidend (kuu jooksul)

VEEBRUAR

Luulekonkurss „Eesti keele kaunis kõla“

 • Kiusamisest vaba lasteaed rühmade sõbrapäevapidu. Näitus saalis.
 • Vabariigi Aastapäeva aktused eesti rühmad (muusikaõpetaja)
 • Vabariigi Aastapäeva aktus vene rühmad (muusikaõpetaja)

MÄRTS

NÄITUS: Erinevad spordivahendid

 • Ujumispeod basseinis
 • Õpetajate näidend.

APRILL

Laste tööde näitus lasteaia koridoris

 • 14.04 Lasteaia sünnipäevaks tordi valmistamine (iga rühm). Rongkäik. Pidu
 • 30.04 Ülemajaline õuesõppepäev (volbripäev)
 • Nutiüritused ITK ja meedia töögrupi poolt

MAI

 • Lasnamäe  lasteaedade laulupidu (vanem rühm)
 • Emadepäeva tähistamine.
 • Lõpupeod 5r, 6r, 9r
 • NÄITUS: Kelleks tahan saada?
 • Olümpiamängud lasteaia õuealal 

 JUUNI

 • Perepäev koos liikumispeoga lasteaia õuealal (hoolekogu, muusikaõpetaja,liikumisõpetaja)

Lasteaia lehekülge haldab:

Kati Tiryaki, direktori asetäitja majanduse alal

e-post: kati.tiryaki@paekaarela.edu.ee   

Viimati muudetud: 26.11.2020