Huviringid 2019- 2020

Audentese Spordiklubi mudilaste  tants lasteaedades (Liivalaia 7 ja Invaliidi 5)   

Rahvastikuregistri alusel Tallinnas mitte elavatel peredel soovitame taotleda sporditegevuse toetust kohalikult omavalitsuselt. Palun pöörduge abi saamiseks klubi poole või omavalitsusesse.

Audentese Spordiklubi omab Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba nr 3882HTM, mille alusel kantakse makstud kuutasud tuludeklaratsioonis koolituskulude alla ning sellelt saab lapsevanem tagasi tulumaksu osa. Tasutud maksed esitab Maksu -ja Tolliametile Audentese Spordiklubi. Selleks vajame kindlasti ka lapse ja tema eest tasunud inimese isikukoode.

http://www.audentes.ee/spordiklubi/noortesport/               


Harju Jalgpalliklubi  (Invaliidi 5)                               

Meie eesmärgiks on pakkuda lastele varases nooruses lõbu, sportlikke elamusi, eneseteostust läbi tunnustatud metoodika ja seda kõike positiivses keskkonnas. Positiivne emotsioon seonduvalt spordiga varases nooruses on vundamendiks, et laps tahab olla sportlik ka tulevikus, olenemata, kas jätkatakse tippspordi või harrastusspordi eesmärkidel. Seda kõike kindlasti Harju Jalgpallikool koos oma meeskonnaga pakub!

http://harjujk.ee/lasteaiad/


Tommy Mängukool, inglise keel algajatele  (Invaliidi 5 ja Liivalaia 7)         

Inglise keelde oodatakse lapsi alates 4 eluaastast. Huvi inglise keele õppimise vastu on koolieelsete laste hulgas järjest kasvanud ning seetõttu oleme avanud mitmeid inglise keele gruppe nii lasteaedades kui ka huvikoolides. Meie eesmärgiks on pakkuda koolieelsetele lastele jõukohast ning huvitavat inglise keele õppimise võimalust. Käsitleme teemasid laste igapäevategevustest ja –suhtlemistest, näiteks “Mina ja minu perekond” ning “Arvud” ja “Loomad” jne. Iga teemaga seonduvad vastavad sõnad, laulud ja mitmesugused mängud. Kogu õppetöö arendab laste mälu, tähelepanu ja kuulamisoskust ning annab head eeldused ka edaspidisteks keeleõpinguteks

http://www.tommykool.ee/                                                

Mare Pukk 5253543 (õpetaja)


Kersti muusikatuba  (Invaliidi 5)                                         

Muusikatoa tegevused:uute laulude õppimine, töö rütmi- ja kehapillidega,lõbusate ja arendavate liikumismängude mängimine. Muusikatoa eesmärgiks on eelkõige lapsele meeldiva elamuse pakkumine muusikalise tegevuse kaudu.

 Varasemalt on Kersti Kuusk  oma õpilastega välja andnud 3  edukat autoriplaati „Kasside boogie“(2005) , „Hiirte tants“(2008) ja „Koera elu“(2010)  ning 2 kogumikku erinevate autorite lauludest „Kiisulaulud“(2009) ja „Emmelaulud“ (2012). Päikesejänku Lasteaia lastega osalesime kevadel 2012 Kukerpillide CD-l.

Kerstil on suured kogemused laste muusikaringi juhendajana- 15 aastat on ta õpetanud suuri ja väikseid lauljaid Kaari Sillamaa Kaunite Kunstide Koolis. Ta on oma õpilastega võitnud lauluvõistlusi,  osalenud heliloojana Eurovisioonil nii Eestis kui Leedus, olnud ise palju aastaid tegevlaulja.  

Suureks eeliseks on see, et laps saab tegeleda huvitegevusega oma lasteaias-lapsevanem ei pea teda spetsiaalselt viima  huviringi ega maksma suuri summasid selle eest.

 Registreerimine aadressil kerstikuusk1@gmail.com 56670038.

 NB! Muusikatoa tasu eest tulumaksu ei tagastata.


Keraamikaring  (Invaliidi 5 ja Liivalaia 7)                                                   

Õpime voolima, rullima ja kleepima savist nõusid, kujukesi, ehteid ja muud põnevat. Kasutame mitut värvi savi ja erinevaid voolimistehnikaid ja abivahendeid, ise kaunistame, glasuurime ning põletame omatehtud asjad.

Savisalong OÜ www.savisalong.ee

te. 56628435

info@savisalong.ee


 Kunstiring (Invaliidi 5)          

Kunstiring on lapsele hea võimalus enda väljendamiseks värvide, kujundite ja mustrite kaudu. Tegevus on mänguline ja ei sea liialt piire lapse loomingulisuse väljendumisele. Laps saab tundma õppida erinevaid maalimise ja joonistamise tehnikaid. Kasutame akvarelle, guašše, pastelle, sütt, pliiatseid ja teisi vahendeid.

Juhendajaks on maalikunstnik Kadri Kangilaski.

kadrikangilaski@gmail.com
tel: 5615 9987
www.loovala.ee


Kunstiring (Liivalaia 7)

Juhendajaks Silja Keva

keva.silja@gmail.com

OÜ Loomisring                       


Teadusring  (Liivalaia 7 ja Invaliidi 5)

Teaduse jaoks pole keegi liiga väike. Meie huviring paneb lastel mõtte tööle, käed käima ning sütitab rinnas teadmistehimu, valmistades neid ühtlasi ette ka peatselt algavaks kooliks.

info@kolmporsakest.ee


Loovusring (Liivalaia 7)

Koolieelikutele, tasuta

Juhendab muusikaõpetaja Kertu Mägar

Loovusringi eesmärgiks on laste loovuse ja kujutlusvõime arendamine läbi kunsti, muusika ning erinevate mänguliste harjutuste. Muusikaosa hõlmab endas laulmist, muusikalist liikumist, muusika kuulamist ja pillide mängimist. Kunstiosa hõlmab endas pillide, kaunistuste, laulus vajaminevate vahendite meisterdamist kasutades võimalikult erinevaid vahendeid. Mänguline osa koosneb erinevatest laulu-ja tantsumängudes ning teatraalsetest loovharjutustest. Kõik kolm osa on üksteisega tihedas seoses.


Judo (Invaliidi 5)

judotiiger@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 30.08.2019