Lasteaia ja pere koostöö

 Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tagamisele lasteaias. See omakorda soodustab igati lapse arengut.

*  Ärge kartke pöörduda lasteaia õpetajate, juhtkonna või rühmast valitud hoolekogu esindaja poole abi ja nõu saamiseks.

*  Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest teatame Teile riietehoiu seinal oleval stendil ja e-posti teel. Seal on tutvumiseks välja pandud nädala tähtsamad tööd ja tegemised. Ärge unustage seda tähele panna, sest lapsele on innustav, kui tema tegevuste vastu huvi tuntakse.

* Arenguvestlused toimuvad kas sügisel või kevadel. Vanemad on oodatud vaatlema rühma töid ja tegemisi ja samuti on võimalus tulla ka ise tegeluste tegemisel kaasa lööma.

*  Nii meil, pedagoogidel, kui ka Teil, lapsevanematel on ühine eesmärk – arendada ja kasvatada iga last vastavalt tema individuaalsetele võimetele. See on võimalik vaid meie koostöö tulemusena.

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 12.07.2013