Lasteaia koosseis

TALLINNA PÄIKESEJÄNKU LASTEAED

KÄSKKIRI

8.august 2019.a  nr 1-2/ 8

Tallinna Päikesejänku Lasteaia koosseisunimestiku kinnitamine

Võttes aluseks Tallinna Päikesejänku Lasteaia põhimääruse § 14 (4) punkti 7 ja vajadusest teha töökorralduslikud muudatused:

1.    Kinnitada ajutiselt isikkooseisu muudatus alates 26.08.2019 a. Tallinna Päiksejänku Lasteaia alljärgnev koosseisunimestik:

 

 

Ametikoht

 

1.

Direktor

1,0

2.

Õppealajuhataja

1,0

3.

Õpetajad

14,0

4.

Haldusjuht

0,5

5.

Liikumisõpetaja

0,8

6.

Muusikaõpetaja

0,8

7.

Lasteaia perenaine

1

8.

Õpetaja abi

7,0

9.

Remonditööline

0,3

10.

Õpetaja assistent

2,0

 

Kokku

28,4

 

2.    Tunnistada kehtetuks Tallina Päikesejänku Lasteaia direktori 6.jaanuari 2016.a käskkiri nr 1-2/ 4

Viimati muudetud: 13.08.2019