Õppeaasta eesmärgid 2018-2019

Õppeaasta teema „Meeled on aknaks maailma”

2018/2019 õppeaasta eesmärgid

1. Laps väärtustab ümbritsevat elu, oma kodu ja perekoda, iseennast ning teisi.

2. Laps saab aru enda ja teiste tunnetest ning kasutab neid oskusi suhtlemisel.

3. Laps õpib tundma ennast ja maailma läbi erinevate meelte (tunnetama – lõhn, kuju, tekstuur, maitse), erinevate materjalide (looduslikud ja mittelooduslikud) kaudu ning arendab seeläbi oma kirjeldavat sõnavara.

4. Luua usalduslik ja tegevusterohke koostöö lastevanematega.

Viimati muudetud: 04.09.2018