Õppeaasta eesmärgid 2019-2020

Õppeaasta teema Nii palju toredat ja põnevat meie ümber"

2019/2020 õppeaasta eesmärgid

  1. Laps omandab läbi mängu olulisi teadmisi ja oskusi – suhtlemine, sotsiaalsed oskused, eneseteenindamine jne.
  2. Laps mõistab ümbritsevas keskkonnas mängides selle hoidmise ja seal käitumise ja turvaliselt hakkamasaamise vajalikkust.
  3. Laps julgeb ja oskab oma mõtteid ja tundeid väljendada.
  4. Mitmetasandiline partnerlus ja koostöö (lapsed, vanemad, lasteaiad, koolid jne)

 

Viimati muudetud: 30.08.2019