Õppeaasta eesmärgid 2020-2021

"Nutikas Päikesejänku"

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid 2020-2021:

1. Kriitiline mõtlemine - probleemidele/ülesannetele lahenduse leidmine
Toetada lapse oskust vaadelda probleeme/olukordi erineva nurga alt.
2. Loovus ja innovatsioon („kastist välja” mõtlemine)
Toetada lapse enesekindlust ja julgust uusi lähenemisi proovida, rakendada loovust igapäevastes õppesituatsioonides
3. Koostöö (koos tegutsemine, et ühiselt eesmärgid saavutada)
Laste ühistegevused rühmas, kus eesmärgi saavutamise nimel rakendatakse kõigi oskusi ja kogemusi. Võimalus jagada vastutust, olla paindlik ja õppida teiste arvamusega arvestama
4. Suhtlemine
Õppida oma mõtete, ideede, küsimuste ja lahenduste jagamist teistega, samuti harjutada oskust teisi kuulata, oma mõtteid väljendada ning ideid ja lahendusi välja pakkuda.

(Eesmärkide seadmisel tuginetud - Lapsed ja tehnoloogia: digipädevustest digimänguni, Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituut)

 

Viimati muudetud: 01.09.2020