Tallinna Päikesejänku Lasteaia kohatasu

KÄSKIRI      19.12.2018 nr HA-4/95

Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 ja Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2018 määruse nr 117 „Töötasu alamäära kehtestamine“ alusel


1. Kinnitada alates 01. jaanuarist 2019 koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta 65,88 eurot kuus.

Osalustasu tuleb tasuda sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud

 Kohatasu soodustuse taotlemine  on  sätestatud  Tallinna Linnavolikogu 23.02.2006 määruse nr 9    paragrahviga 4.

 Lasteaia arvete tasumisel on oluline teada, et :

  • esitatud arved on tasutud arvel näidatud kuupäevaks Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse pangaarvele;
  • kindlasti tuleb arve tasumisel kasutada arvel olevat viitenumbrit, mis on igal lapsel personaalne;
  • kõikidest makseraskustest ja maksetega hilinemistest tuleb teatada direktorile, võlglasi lasteaeda vastu ei võeta;
  • omavoliliselt arvetel muudatusi teha on keelatud, soovitavad ei ole ka ettemaksed;
  • jooksva kuu arved võlgu ja ettemakseid ei kajasta;
  • arusaamatuste korral lahendatakse pretensioonid direktori ning raamatupidajaga;
  • lapsevanem saab arve e-posti aadressile;
  • parim ja lihtsam võimalus tasuda arveid on otsekorraldusega.

 Informatsiooni e-arvete püsimakse kohta leiab siit.

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 02.01.2019