Tallinna Päikesejänku Lasteaia toiduraha

Alates 1. novembrist 2017.a Tallinna Päikesejänku Lasteaia toidupäeva maksumuseks aiarühmas 2,20 eurot ja sõimerühmas 1,80 eurot (sh käibemaks). Hommikusöögi ja õhtuoote hulka arvestatakse ka vitamiiniminutid (kaks korda päevas).

Võttes aluseks Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 2, sotsiaalministri 15. jaanuari 2008 määrusega nr 8 “Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasustuses ja koolis” § 3, Tallinna Linnavalitsuse 28.augusti 2013. a määruse nr 135 „Tallinna Päikesejänku Lasteaia põhimäärus“ §14 (4) p 18 ja §16 (9) p 5 ning Tallinna Päikesejänku Lasteaia hoolekogu 18.oktoobri 2017. a koosoleku otsus.

 

Viimati muudetud: 11.01.2018