Tugiteenused

Laste arenguliste ja hariduslike erivajaduste varajase märkamise ning individuaalse arengu toetamiseks teeb Tallinna Päikesejänku Lasteaed koostööd Tallinna Õppenõustamiskeskuse logopeedi ja sotsiaalpedagoogiga.

Logopeediline nõustamine on lapse suulise ja kirjaliku kõne loome ja mõistmisoskuse ning mitteverbaalse suhtlemise parandamise või arendamise võtete soovitamine.

Sotsiaalpedagoogiline nõustamine on lapsega seotud sotsiaalsete probleemide ennetus- ja lahendustegevuste koordineerimine.

 

Tallinna Õppenõustamiskeskus
Aadress: E. Vilde tee 69 Tallinn
telefon: 57409754
e-post:oppenoustamiskeskus@tln.edu.ee
Loe lähemalt: www.tonk.ee

Viimati muudetud: 28.01.2014