Üldinfo

Tallinna Päikesejänku Lasteaed

on seitsmerühmaline eesti keelne lasteaed. Lasteaed on avatud 7.00-19.00. Kella 7.00-8.00 ja 18.00-19.00 töötab valverühm.

4 vanuserühma asuvad aadressil Invaliidi 5 ja 2 liitrühma ning 1 sõimerühm asuvad aadressil Liivalaia 7

Tallinna Päikesejänku Lasteaia visioon, missioon ja põhiväärtused:

Lasteaia töötajad ja lapsevanemad peavad oluliseks, et koostööna sündinud otsused ja kokkulepped tagavad kindlustunde ning eesmärgipärase tegevuse kaudu rakendame visioonist kantud missiooni. Oma missiooni sõnastamisel lähtusime sellest, et tasakaalukas, laste eale ja individuaalsetele võimetele kohase ning mitmekülgsete võimalustega alushariduse andmine meie lasteaias on üks osa hariduse omandamise teel (nö suure ja tervikliku pildi nägemine)

Meie visioon:

Töötame selle nimel, et kõik Päikesejänku lasteaia lapsed saaksid edasises elus hästi hakkama.

Meie missioon:

Loome üheskoos õnneliku lapsepõlve–turvalise ja kaasaegse keskkonna lapse mitmekülgseks arenguks.

Meie põhiväärtused:

USALDUS-               avatud ja heatahtlikud, üksteisega arvestavad suhted

AUSUS-                   julge ja kindel eneseväljendus

HOOLIVUS-             heaolu tagav märkamine ja tunnustamine

TURVALISUS-         väärtustame emotsionaalset ja sotsiaalset kasvukeskkonda ning hindame ohutust

KOOSTÖÖ-             teeme koostööd kolleegidega, lastevanemate, teiste õppeasutustega ja avalikkusega

LAPSEKESKSUS      peame oluliseks läbi mängu õppimist ning lapse arengu toetamist           

 

Viimati muudetud: 25.04.2018