Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteasutuse iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Lisaks neile nimetab linnavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla või linna huvidele. Direktor esitab hoolekogu koosseisu linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

Hoolekogu koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

  Tallinna Päikesejänku Hoolekogu tegutsemise kord

Tallinna Päikesejänku Lasteaia hoolekogu koosseis 2018/2019

 

1. KRISTI STAHL                                      lapsevanem

2. ERKI TORI                                             lapsevanem

3. PEEP EERME                                        lapsevanem

4. KADRI KASENDI                                   lapsevanem

5. ESTER KANNELMÄE                            lapsevanem

6. ARGO PÕLDOTS                                   lapsevanem

7. PILLE KRUUS                                         lapsevanem

8. TIIA KLEIS                                             õpetajate esindaja

9. AVE BRAUN                                          Tallinna Kesklinna Valitsuse esindaja     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 06.03.2019