Päevakava

Kinnitatud direktori 8.septemberi 2017.a käskkirjaga nr 1-2/10

 

Võttes aluseks sotsiaalministri 24.09.2010. a määruse nr 61 “Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale” ning Tallinna Päikesejänku Lasteaed põhimääruse § 14 (4) p10:

 

1. Kinnitan Tallinna Päikesejänku Lasteaia päevakava:

 

Tegevused

Kellaaeg

 

 

Laste vastuvõtt, mängud, vabategevused, individuaalne töö lastega, ettevalmistus hommikusöögiks

7.00 - 8.30

 

 

Hommikusöök

8.45 – 9.15

 

 

Õppe- ja kasvatustegevused, mängud, vabategevused

9.20 - 12.20

 

 

Õuemängud, jalutuskäigud, õppekäigud, õppe- ja kasvatustegevused õues

 

 

 

Lõunasöök

12.20 (sõimerühm, I rühm)

12.30

 

 

Puhkeaeg, alates 5 eluaastast huvitegevused

13.00 - 15.00

 

 

Mängud, vabategevused, huvialategevused

15.00 - 15.30

 

 

Õhtuoode

15.45 – 16.15

 

 

Toa- ja õuemängud, vabategevused, huvialategevused, individuaalne töö lastega, laste koju saatmine, infovahetus lapsevanematega

16.50 - 19.00 

 

 

Lasteaed suletakse

19.00

 

2. Tallinna Päikesejänku Lasteaias aadressil Invaliidi 5 on valverühm avatud 7.00 – 8.00 ja

18.00-19.00. Valverühm on esimesel korrusel esimeses rühmas (3-4 aastaste rühmas).

3. Tallinna Päikesejänku Lasteaed aadressil Liivalaia 7 aiarühmad on avatud 7.00 – 19.00.

Sõimerühm on avatud 8.00 – 18.00

4. Tunnistada kehtetuks Tallinna Päikesejänku Lasteaia direktori 5.augusti 2016. a käskkiri nr 1-2/13

 

 

 

Viimati muudetud: 05.03.2021