Ajalugu

9. märtsil 1964. aastal avas Eesti Merelaevandus oma lastele lasteaed-sõime nr 107 aadressil

Tallinn, Pallasti 39. 1992. aastal läks lasteaed üle linnale ning 1999. aastast kannab ta Tallinna

Pallasti Lasteaia nime.

Lasteaia hoone on ehitatud tüüpprojekti järgi 12-le rühmale. Septembri 2010 seisuga töötab

lasteaias 2 sõime ning 5 lasteaia rühma. Tallinna Pallasti Lasteaia ruumides tegutseb

rendilepingu alusel Meelespea Waldorf eralasteaed kahe rühmaga.

Õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava ja Tallinna

Pallasti Lasteaia õppekava. Õppe- ja kasvatustegevus toimub vene keeles. 3-aastastest lastest

alates toimub eesti keele õpetamine.

 

Viimati muudetud: 28.11.2017