Esimestesse klassidesse vastuvõtt 2016 aastal

 

Kõigile Eesti rahvastikuregistri andmetel  Tallinnas elavatele kooliealistele lastele on tagatud õppimisvõimalus ühes Tallinna munitsipaalkoolis

Koolikohustuslik on laps, kes on saanud 1. oktoobriks 7-aastaseks.

 

 

Taotluse esitamine  

    Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada 1. - 15. märtsini 2017.  

    Taotluse esitamine on vajalik eelkõige perele, kuna see annab olulist teavet õppekeele valikust ja õdede-vendade õppimisest samas koolis. Samuti on vanemal võimalus avaldada soovi kooli valikul, mida võimalusel arvestatakse.  

Taotluse võib esitada alates 1. märtsist 2017:   

  • eKooli  kaudu (juhendid,      kuidas eKooli kasutajaks saada ja kuidas taotlust täita,      leiate siit) - NB! eKooli keskkonda saab siseneda 1. märtsist 2017
  • Paberil Tallinna Haridusametis kohapeal (Estonia pst 5a, III korrus)       

                                                                              E: 8.15-18.00

                                                                              T-N: 08.15-17.00

                                                                              R: 08.15-16.00

Taotluste vormid (on kättesaadavad alates 1.03.2017)

 

Olulised tähtajad kooli astumisel 2017. aastal  

  • 1 -15. märtsil toimub taotluse esitamine eKoolis või kirjalikult Tallinna Haridusametisse.
  • Pärast 1. veebruari Tallinnasse elama asumist tuleb lapsevanemal teavitada sellest haridusametit. Info on vajalik selleks, et lisada lapse uue elukoha andmed eKooli.
  • Hiljemalt 25. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil (kui taotlus on esitatud eKooli kaudu) või lapse rahvastikuregistri järgsel aadressi.;
  • Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või mitte.
  • Alates 15. juunist saavad kõik soovijad esitada vabadele kohtadele taotlusi otse koolidele.

 

 

Kandideerimine    mitteelukohajärgsetesse koolidesse  

    Kõik Tallinna lapsed saavad kandideerida mitteelukohajärgsetesse koolidesse, mis komplekteeritakse kooli vastuvõtukorra kohaselt.  

    Esimeste klasside komplekteerimine nendes koolides toimub ajavahemikul jaanuar - veebruar 2017.  

    Täpsem info koolide kodulehetedel.  

    Mitteelukohajärgse vastuvõtuga koolid on:  

    Kooli vastuvõtukorra alusel komplekteeritakse üks mitteelukohajärgne klass  

Tallinna ja Harju maakonna nõustamiskomisjoni otsuse alusel  saab asuda õppima erivajadustega lastele mõeldud klassides ja koolides: Lasnamäe Põhikool, Ristiku Põhikool, Tallinna Heleni Kool, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool, Tallinna Tondi Põhikool ja Tallinna Kadaka Põhikool.  

       

6-aastaselt kooli astuvad lapsed:  

    Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab haridusametile lisaks taotlusele kas lasteaia hinnangu või Tallinna ja Harju maakonna    nõustamiskomisjoni  soovituse lapse koolivalmiduse kohta.     

    6-aastaste laste vanematel, kes soovivad oma lapse kooli panna, tuleb sellest kindlast teavitadaTallinna Haridusametit enne 1. maid. Juhul kui seda ei ole tehtud, saab 6-aastane laps kooli astuda kooli nõusolekul ja vabade kohtade olemasolul peale 23. juunit.   

    Tallinna Haridusametit saab teavitada siit: Teade Tallinna Haridusametile 6-aastase lapse koolitulekust  

    Koolikohustuslikust east noorema lapse kooli vastuvõtmist reguleerib Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7 lg 5.   

       

Teavituskohustus koolikoha määramisest loobumisel  

    Juhul, kui laps on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna elanik, kuid ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli esimeses klassis, tuleb lapsevanemal sellest kindlasti teavitada Tallinna Haridusametit.  

    Seda saab teha allolevate kontaktide või vastava vormi kaudu.
  

Õigusaktid ja lisainfo  

    Vastuvõttu esimesse klassi reguleerivad Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132 "Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord" ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (§9 ja 10)  

   

Teabeleht korduma kippuvate küsimustega:  

Teabeleht  "Laps läheb esimesse klassi 1. septembril  2015" (.pdf)  

Teabelehe "Laps  läheb esimesse klassi ..." tekst nutiseadmega vaatamiseks  

       

Tallinna munitsipaalkoolide kontaktid (sh kodulehtede aadressid)   

       

Lisateave:  

Viivi Lokk, hariduskorralduse osakonna    juhtivspetsialist     Tel 6404549, viivi.lokk@tallinnlv.ee  

Signe Hohensee,    hariduskorralduse osakonna peaspetsialist     Tel 6404542, signe.hohensee@tallinnlv.ee    

Piret Rõõmussaar,    hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist     Tel 6404596, piret.roomussaar@tallinnlv.ee  

Natalja Lapikova,    hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist     Tel 6404521, natalja.lapikova@tallinnlv.ee

 

 

 

 

Viimati muudetud: 07.04.2017