Esmärgid 2019-2020

 MÕK – Mängime Õues Koos

Lasteaias toimub väärtuskasvatusele tuginev eakohane mitmekülgne ja mänguline õppekasvatustöö lapse terviklikuks arenemiseks ning positiivse minapildi kujunemiseks.

  1. Lapse igakülgset arengut toetab ja individuaalsust arvestada aitab lasteaia koostöö sihtrühmadega (laste pere, lasteaia partnerid jm)
  2. Lasteaia ümbritsev keskkond on  lapse jaoks tõeline ning annab võimaluse kasutada õppimisel kõiki erinevaid meeli ja tunnetada ennast ühe osana loodusest
  3. Õppe- ja kasvatustöö on põhinened avastusõppe printsiipidel, kus esikohal on arusaamisega õppimine, mõtlemisoskuse ning sotsiaalsete pädevuste arendamine, samuti laste loovuse eneseväljendamise võimaluste toetamine läbi nuti- ja robootikavahendite.

 

 

Viimati muudetud: 07.11.2019