Esmärgid 2016-2017

 

 

 

1. Õuesõppe mitmekesistamine: laps on avastanud ja uurinud lasteaia ümber ja ümbruses ning tal on kujunenud keskkonda hoidev mõtteviis

2. Eesti keele õpetamise toetamine: lapse eesti keele ja kultuuri õppimist toetab lasteaia meeskonna ja lapsevanema igakülgne koostöö

3. Laste ja lastevanemate kaasamine tervisliku eluviisi kujundamisel

4. Väärtused: laps omandab väärtuspõhised käitumis- ja suhtlemisreeglid ning tegutseb nendele vastavalt

5. Õppe- ja kasvatustegevuses on rakendatud väärtuskasvatuse põhimõtted läbi „Persona Dolls“ metoodika.

 

Viimati muudetud: 13.09.2016