Kohatasu ja toiduraha

Lapsevanema poolt tasutavad kulud jagunevad vanema osamääraks ning toidurahaks.

 

Alates 1. jaanuarist 2018 on lasteaia kohatasu (lastevanemate osa) suuruseks ühe lapse kohta kuus 61 eurot.

 

 

Toiduraha suuruse üle otsustab lasteaia hoolekogu.  

Toitlustamise maksumus kuni 1.11.2018 on:

1,68 eurot päevas sõimerühmades
2 eurot päevas aiarühmades

 Alates 1.11.2018 toitlustamise maksmus on:

1,84 eurot päevas sõimerühmades
2,14 eurot päevas aiarühmades

Viimati muudetud: 13.11.2018