Lasteaiast lahkumine

Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab vanem lasteaia direktorile avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.


Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

Lapsevanem on kohustatud ettenähtud summad tasuma enne lapse lasteaiast lahkumist.

Direktor kustutab lapse nimekirjast 3 päeva jooksul pärast lapse lahkumist.

 

Direktor kustutab lapse lasteaia nimekirjast (27.12.2006 määrus nr 109 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“):

  • lapsevanema soovil avalduse alusel, kus on täpselt näidatud lahkumise kuupäev, mis esitatakse vähemalt 2 nädalat enne viimast lapse lasteaiast viibimise päeva;
  •  kui lapsevanemal on maksevõlgnevus rohkem kui 2 kuud.
  • Tallinna Haridusameti ettepanekul, kui Tallinnasse mitteregistreeritud lapse eest ei ole linnale 2 kuu jooksul määratud summad laekunud 2 kuu jooksul.
Viimati muudetud: 21.09.2015