Tallinna Pallasti Lasteaia Töökorraldus


http://www.tallinn.ee/est/pallasti-lasteaed/Tallinna-Pallasti-LA-Tookorraldus.pdf

 

 

Tallinna Pallasti Lasteaia koosseisus on 33 töötajat.

Pedagoogilise personali koosseis

Lasteaias tegutseb 19-liikmeline pedagoogiline meeskond: direktor, õppealajuhataja, 14 rühmaõpetajat, muusikaõpetaja, eesti keele õpetaja ning logopeed.

Tehnilise personali koosseis

Tehnilise personali tööd juhib majandusjuhataja.

Igas rühmas töötab üks õpetaja abi.

Laste toitlustamisega tegelevad peakokk, kokk ning laohoidja-kalkulaator.

Lasteaia abitöölise ning majahoidja töökohustused on lasteaia hoone, köögi ja territooriumi puhtuse hoidmine ning korrashoid.

Viimati muudetud: 28.11.2017