Üldinfo

 

 

 logofoto1.jpg

Missioon

Toetada lapse huvi teadmiste hankimise vastu ja õpetada last õppima, mis on esimene eeldus

tema toimetulekuks iseseisvas elus, kaasaegse õpetamismetoodika ja kvalifitseeritud

pedagoogide abiga ning pakkuda võrdseid võimalusi arenguks kõigile lastele.

 

Visioon

Meie Lasteaed on turvaline, avatud asutus,

kuhu iga laps soovib tulla,

kuhu iga lapsevanem soovib oma last tuua,

kus igaüks soovib töötada.

Põhiväärtused

Kompetentsus: Meie lasteaias töötavad haritud ja elukestvas õppes osalevad pedagoogid ja

teised töötajad. Lapsevanemad saavad meie lasteaia õpetajatelt alati asjatundlikud vastused

lapse kasvatamist ja õpetamist puudutavale küsimustele.

Avatus ja innovaatilisus: Küsime huvigruppidelt tagasisidet oma tööle ja ootame

ettepanekuid oma tegevuse parendamiseks. Teeme koostööd huvigruppidega lastele parimate

õpi- ja töötajatele töötingimuste pakkumiseks.

Hoolivus: Märkame kõiki lapsi ja arvestame nende individuaalsusega.

Sõbralikkus: Sõbralik õpetaja = sõbralikud lapsed

Loovus: Märkame ja tunnustame loovaid ja uuendusmeelseid töötajaid. Pakume lastele

võimalusi õppetegevustes ise uurida ja avastada maailma, loome selleks vajaliku

õpikeskkonna.

Meeskonnatöö: Koostöös sünnib sünergia. Koos tegemine liidab inimesi ja muudab töö

meeldivaks ning tulemuslikuks.

 

Laste arendamisel lähtub lasteaed alljärgnevatest põhimõtetest:

  • kasvata, ära otsi vigu, paranda ja püüa leida igas inimeses - nii lapses kui täiskasvanus -

tema loomupärast headust;

  • leia igaühe anded, teadmised ja oskused, arenda ja kasvata neid armastuse ja

mõistmisega, kuid otsusekindlalt;

  • anna piisavalt aega – luba kiirustamata, innukalt ja nautides tegutseda, luba ise katsetada,

kogeda ja leida, lase õppida läbi oma kogemuse;

  • paku elamusi ja tunnetusi kõigile aistinguile pildi, värvi, liikumise, valguse ja varju ning

lõhna kaudu;

  • paku vabadusi ja vastutust, kohustusi ja õigusi;

 

 

Tallinna Pallasti Lasteaed  alustas tööd 9.märtsil 1964.a. (endine 107. Lastepäevakodu). 1999. a. sai lasteaed endale nime Pallasti. Tallinna Pallasti Lasteaed on vene õppekeelega. Praeguse seisuga töötab lasteaias 7 rühma (2 sõimerühma ja 5 aiarühma). Lasteaed on avatud kella 7.00 kuni 19.00.

Meie lasteaed asub Kumu muuseumi silla teises osas, kõrval on Kadrioru ja Pae park. Lapsed, kes käivad meie lasteaias, jalutavad üks kord nädalas kord ühes, kord teises pargis. Pargis toimuvad kaasakiskuvad joonistuse tunnid, uurimistegevused ja matkad.

Õpetlikud ja tervendavad matkad, uurimistegevused ning eksperimendid on meie laste lemmiktegevused. Nimetatud tegevused meeldivad ka lastevanematele ning paljud neist osalevad nendes koos lastega ja leiavad samuti, et need tegevused on kaasakiskuvad ja õpetlikud. Sellest tegevusest on innustutud ka pedagoogid, omandatud on märkimisväärne kogemus ja kogutud selle kohta suur hulk materjali.

Meie pedagoogid omavad suurt igakülgset töökogemust. Paljud neist töötavad meie lasteaias 15-20, mõned isegi 30 aastat. Pedagoogid valdavad pea kõiki maailmas olemasolevaid koolieelse kasvatuse metoodikaid.

Laste tegevust planeeritakse ja viiakse läbi mängulises vormis või mänguliste elementidega. Lastega suhtlemise põhimõtteks on heatahtlikkus ja koostöö. Enamus lastevanematest vastates küsimusele „Mis lasteaias kõige rohkem meeldib?” vastavad - südamlik ja hooliv suhtumine lastesse ja see, kuidas lastega tegeldakse.

Viimati muudetud: 28.11.2017