Kogupäevakool

1.klassi lastel võimalus osa võtta kogupäevakooli tegevustest.

Koolipäev on jaotunud erinevate tegevuste vahel:

8.30 – 13.00 Erinevad õppetegevused klassis (üldõpetus, liikumine, õpitund)

13.30 – 14.30 Huvitegevus/ringitunnid

Võimalus on valida järgnevate ringide vahel: ujumine, tantsuline võimlemine, rahvatants, lauluring, nuputamine, arvutiring, keskkonnahoid ja loodus, majandus, kunst/käeline, meisterdamine, taaskasutus, lauamängud.

14.35 – 15.00 Söömine (lisatasu eest)

15.00 – 16.30 Õuetegevus

Mõlemal poolaastal saab ringid valida uuesti ehk 

  • II poolaastal tuleb teha uus valik (v.a laulukoor, rahvatants, tantsuline võimlemine, ujumine).​
  • Laps ei pea osalema kogupäevakoolis terve päeva, vaid võib valida ainult esimese poole, kus toimuvad huviringid.
  • Kogupäevakoolis ei pea osalema tervet nädalat, vaid võib valida ka päevade kaupa.

Valikainete ajad ja registreerumine info e-koolist.

I poolaasta ringid

Esmaspäev

Lugemispesa

Majandus

Nuputamine

Meisterdamine

Teisipäev

Ujumine

Loodusring

Taaskasutus

Tantsuline võimlemine

Kolmapäev

Ujumine

Meisterdamine

Joonistamine

Nutiring

Matemaatika/loogika/robootika

Neljapäev

Ujumine

Meisterdamine

Eneseväljandus

Toamängud/lauamängud

Reede

Rahvatants

Laulukoor

Rahulik tund

Kogupäevakool on lapsele tasuta va. toitlustus ja ujumine. 

Kogupäevakooli söök maksab 1 x 1,34 €.

Tasu kujuneb sellest, mis päevadel laps kogupäevakoolis käib ja see tuleb igakuiselt ette maksta.

Info: 

Dagmar Aus

dagmar.aus@pelgulinna.edu.ee

ja klassijuhatajad. 

.......................................

Kogupäeva kool on osa Tallinna Haridusameti ja koolide vahelisest koostööprojektist. Tallinnas katsetavad lahendust esimesena kaheksa kooli sh. Pelgulinna Gümnaasium. 

Loe lisa siit: https://www.tallinn.ee/est/Uudis-Kogupaevakool

FB kanal https://www.facebook.com/kogupaevakool/

Õpetajate leht http://opleht.ee/2017/11/kogu-paeva-koolis/

Viimati muudetud: 2.02.2021