Õpetajad

Õppejuht

  • Tiina Tiit, õppejuht

Koordinaatorid

  • Dagmar Aus, algõpetus (1.-4. klass)
  • Reet Mõlder, põhikool  (5.-9. klass)
  • Tiina Tiit, gümnaasium (10.-12. klass)
  • Erik Remma, huvijuht
  • Kadrian Allika, HEV koordinaator
  • Kärt Käesel, psühholoog
  • Elbe Lumiste, sotsiaalpedagoog
  • Sirli Siitsman, raamatukogu koordinaator

Õpetajad

Kõikidel kooli töötajatel on epost järgmisel kujul eesnimi.perenimi [@] pelgulinna.edu.ee
Täppidega tähed nimes, kaotavad täpid, tilde kaob. Sidekriipsuga nimi jääb nagu ta on.

või tel 6 738 650

Adamson, Jaanus - eesti keel ja kirjandus
Anari, Roger - tööõpetus
Andriankova, Oxana - vene keel
Allika, Kadrian - eripedagoog, algõpetus, eesti keel ja kirjandus, HEV koordinaator 
Aro, Tiina - saksa keel
Arvola, Margot - matemaatika
Asperk, Petri - informaatika
Aus, Dagmar - algõpetus, tants, õppekoordinaator 
Bome, Johanna - ajalugu ja ühiskonnaõpetus
Eero Liina - tants 
Eller, Ellu - eesti keel ja kirjandus
Esnar, Tiiu - kunstiained
Hanson, Anna-Stina - algõpetus
Hoop, Imbi - loodusained
Ivanova, Tiiu - muusika, mudilas- ja lastekoori juhendaja
Jaadla, Marilin - algõpetus
Jaanovits, Johanna - eripedagoog (töösuhe peatatud)
Kaldaru, Maris - muusika, segakoori juhendaja
Kelgo, Kärt - algõpetus
Kevlitš, Violetta - vene keel
Kivi, Liisa - kunstiõpetus  (töösuhe peatatud)
Klaan, Veiko - eesti keel ja kirjandus
Koitla, Kai - eripedagoog
Krasna, Aivi - loodusõpetus, bioloogia 
Kravik, Toomas - ajalugu, ühiskonnaõpetus
Kree, Anna-Liisa - inglise keel
Kriit, Kadi - kunstiajalugu
Kruus, Kristjan - informaatika
Käesel, Kärt - sissejuhatav gümnaasiumi toetuskursus, psühholoogia, psühholoog
Kukk, Kaire - algõpetus, muusika
Kuznetsova, Marina - rütmika, etikett, rahvatants, seltskonnatants
Kulbin, Kea - kogupäevakool
Lampmann, Sondra - kunst (animatsioon)
Lillemets, Rea - liikumisõpetus
Lomp, Anete - kunstiõpetus, tööõpetus
Loo, Nele - kehaline kasvatus, tantsuline võimlemine
Matiek, Maie - matemaatika
Marmor, Raido - matemaatika
Marmor, Marii-Helen - algõpetus
Merirand, Mirell - ettevõtluskultuur, start-up
Mõlder, Reet - algõpetus, õppekoordinaator
Mäekivi, Mari - inimene ja õigus
Mäemat, Jüri - kunstiained

Mölter, Triinu - eesti keel ja kirjandus, õpiabi
Naarits, Merle - algõpetus (töösuhe peatatud)
Noole, Riina - liikumisõpetus
Olluk, Kaie - algõpetus, inglise keel
Onton, Karmen - algõpetus, majandus
Paal, Kristi - algõpetus, inglise keel
Peetre, Liina - inglise keel
Perova, Anna - keemia, loodusõpetus, biokeemia
Peterson, Ljubov - vene keel (töösuhe peatatud)
Press, Dagne - informaatika, algõpetus
Proomann, Inga - bioloogia, inimeseõpetus  (töösuhe peatatud)
Põld, Brigita - matemaatika
Põldmets, Tiia - kunstiained
Raichert, Inara - vene keel
Randlepp, Riina - liikumisõpetus
Rosin, Reelika - matemaatika (töösuhe peatatud)
Saar, Ave - inglise keel
Saare, Kristi - majandus, raamatupidamine, eraisiku rahaasjad (töösuhe peatatud)
Sagur, Saima - eesti keel ja kirjandus
Sammel, Vincent - pilliõpe
Salmar, Margit - näiteringi õpetaja
Salumets, Liina - algõpetus
Siitsman, Sirli - algõpetus, ajalugu, raamatukogu koordinaator
Sildos, Kristina - muusiika, mudilas- ja lastekoori õpetaja  (töösuhe peatatud)
Simmo, Aivo - geograafia
Sinka, Eneli - algõpetus, inglise keel
Tammerik, Christian-Philip - ajalugu, ühiskonnaõpetus
Teesalu, Liis - kunstiained
Teeveer, Tõnu - füüsika
Tonts, Annika - kunstiained
Tõnisson, Nele - käsitöö ja kodundus (töösuhe peatatud)
Vaikre, Erki - riigikaitse
Veber, Doris - inglise keel
Vent, Ülle - matemaatika
Väljak, Reijo - enesejuhtimine, karjääriõpe
Wahar, Anu - inimeseõpetus, bioloogia

Asendusõpetajad:

Käti Kruuspan - matemaatika
Karet Siidirätsep - matemaatika

Klassijuhatajad: 

1a Marii-Helen Marmor
1b Kristi Paal
2a Marilin Jaadla
2b Liina Salumets
2c Anna-Stina Hanson
3a Kaire Kukk
3b Karmen Onton
3c Reet Mõlder
4a Sirli Siitsman
4b Eneli Sinka
4c Kaie Olluk
4d Kärt Kelgo
5a Marii-Helen Marmor
5b Rea Lillemets
5c Maie Matiek
6a Dagmar Aus
6b Erik Remma
6c Dagne Press
6d Marilin Jaadla
7a Kaire Kukk
7b Aivi Krasna
7c Karmen Onton
7d Reet Mõlder
8a Kristi Paal
8b Kaie Olluk
8c Anete Lomp
8d Imbi Hoop
9a Inara Raichert
9b Eneli Sinka
9c Petri Asperk
9d Elbe Lumiste
10P, 10K Tiia Põldmets, Reijo Väljak
11P, 11K Jüri Mäemat, Brigita Põld
12K, 12P Ave Saar, Aivo Simmo
Viimati muudetud: 16.02.2021