Õppetöö korraldus

Siit lehelt leiate kooli õppekava, erinevad reeglid, tundide ajad, vaheajad, hindamisperioodi ja konsultatsioonide ajad ja info võõrkeele õpetamise kohta. 

Veebilehe sisukaart - kliki siia

Õppeaasta eesmärgid - kliki siia

Reeglid koolis (koolikorralduslik info on leitav siin)- kliki siia

Päevakava ja õppenõukogude ajad - kliki siia

Hindamine toimub iga 21 kontakttunni järel. 

Riiklikud vaheajad leiab Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehelt - kliki siia

Riigieksamid toimuvad vastavalt riiklikule korrale:

Muud testimised:

......................

Kogupäevakool I klass - kliki siia

Muu gümnaasimiõpilasele vajalik info - kliki siia

................................

Menüü koolis - kliki siia

..............................

ÕPPEKAVA

Kooli õppekava üldosa põhikool

Tunnijaotuskava 1.-9. klass (2016/2017)

...........................

Kooli õppekava üldosa gümnaasium

Tunnijaotuskava gümnaasium (2016/2017)

..........................

IKT õpetamise üldised põhimõtted ja eesmärgid

...............................

VÕÕRKEELTE ÕPETAMINE

Meie koolis saab õppida inglise ja vene keelt. Saksa keelt õpetatakse niikaua kuni vastavad lennud on lõpetanud. 
A-võõrkeele õppimist (inglise keel) alustatakse III klassist.
B-võõrkeel (vene) VI klassist ja saksa keel neile, kes seda eelmistel aastatel on valinud. 

Viimati muudetud: 09.09.2019