Õppetöö korraldus

Siit lehelt leiate kooli õppekava, erinevad reeglid, tundide ajad, vaheajad, hindamisperioodi ja konsultatsioonide ajad ja info võõrkeele õpetamise kohta. 

Veebilehe sisukaart - kliki siia

Õppeaasta eesmärgid - kliki siia

Reeglid koolis (koolikorralduslik info on leitav siin) - kliki siia

Päevakava ja õppenõukogude ajad - kliki siia

Akadeemiline kalender - kliki siia

Hindamine toimub iga 21 kontakttunni järel. 

Ürituste kalender - kliki siia

Riiklikud vaheajad leiab Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehelt - kliki siia

Riigieksamid toimuvad vastavalt riiklikule korrale:

Muud testimised:

......................

Kogupäevakool I klass - kliki siia

Muu gümnaasimiõpilasele vajalik info - kliki siia

................................

Menüü koolis - kliki siia

..............................

ÕPPEKAVA

Kooli õppekava üldosa põhikool

Tunnijaotuskava 1.-9. klass

...........................

Kooli õppekava üldosa gümnaasium

Tunnijaotuskava gümnaasium

..........................

IKT õpetamise üldised põhimõtted ja eesmärgid

...............................

VÕÕRKEELTE ÕPETAMINE

Meie koolis saab õppida inglise ja vene keelt. Saksa keelt õpetatakse niikaua kuni vastavad lennud on lõpetanud. 
A-võõrkeele õppimist (inglise keel) alustatakse III klassist.
B-võõrkeel (vene) VI klassist ja saksa keel neile, kes seda eelmistel aastatel on valinud. 

Viimati muudetud: 31.08.2020