Pelgulinna Gümnaasiumi töötulemuste ja ülesannete täitmise analüüs

Sisehindamise aruanne:

kättesaadav koolis

Uuringud ja analüüsid:

2017 aastast alates osaleb meie kool erinevates uuringu sarjades, mida viivad läbi Tallinna Haridusamet, Tallinna Ülikool, Innove ja Haridus- ja Teadusministeerium. 

Soovi korral saab uuringu tulemustega tutvuda koolis. 

Varem avaldatud uuringud: 

  • 2016 kevade tagasisideküsitlused - kliki siia
  • Projekti tulemused 2015: Üldõpetus ja ainetevaheline lõiming kooli õppekava rakendamisel - kliki siia
  • Digipööre algklassides eeluuring 2014 - kliki siia
  • Tagasiside kompleksuuring 2014 - kliki siia
  • Õppetegevuse näitajad 2005-2012 - kliki siia
  • Tagasiside kompleksuuring 2012 kevad - kliki siia
  • Partnerid õppimises Innovaatika uuring 2012 kevad - kliki siia
  • Partnerid õppimises Innovaatika uuring 2011 kevad - kliki siia
  • Võrdlev analüüs ja trendid on leitavad meie kooli arengukavast 2008-2010 - kliki siia

......................................................................

Haridus-ja teadusministri 20.10.2009 käskkiri nr 1031 "Õppeasutuste tegevusnäitajate kinnitamine"

Üldnäitajad 2008/09-2009/10 on leitavad Ehisest > www.ehis.ee > Avalik vaade > Pelgulinna Gümnaasium > Tegevusnäitajad

Alates 2013 aastast on avatud HaridusSILM http://www.haridussilm.ee  kuskohast leiate nii meie kui ka kõikide teiste koolide põhilisemad haridusnäitajad, mille alusel juhtimise otsuseid tehakse.

 

Viimati muudetud: 31.08.2020