Vastuvõtt

Vastuvõtukord - kliki siia

Eesti kooli teatmik - kliki siia

Gümnaasiumi õppe visuaal - kliki siia

Vastuvõtt: 

 • I klassi toimub läbi määramise
 • vaheklassidesse toimub avalduse alusel
 • X klassi toimub läbi katsete

Blanketid

Pelgulinna Põngerjate klubi

Pelgulinna Põgerjad on Pelgulinna Gümnaasiumi juures Pelgulinna Haridusseltsi poolt korraldatav klubi koolieelikutele - loe lisa siit

Vastuvõtt I klassi

Esimesse klassi astumisega tegeleb Tallinna Haridusamet. Koolivaliku tegemine ja koolikoha kinnitamine toimub läbi E-kooli aadressil www.ekool.ee. Info ja juhised on leitavad Tallinna Haridusameti veebist - kliki siia

I klassi astuja esitab kooli astumisel järgmised dokumendid:

 • Avaldus (saab täita kohapeal)
 • Lapse sünnitunnistus
 • Lapse tervisekaart
 • Õpilaspileti pilt tehakse koolis septembris. 

Õppesuunad ja õppetöö korraldus Pelgulinna Gümnaasiumis algkoolis - kliki siia

Vastuvõtt X klassi

Gümnaasiumi õppe visuaal - kliki siia

..................................

Registreerumine X klassi katsetele on lõppenud. 
Info, kuidas osaleda, saadetakse registreerumisel antud e-mailile. 

Õpioskuste ja teadmiste test on asendatud motivatsioonikirja kirjutamisega ja toimub 16.05.2020 9:30 (kestab kuni 60 minutit) HITSA Moodles. Anname teile kirjutamiseksja digitaalseteks tegustemiseks keskkonnas lisa-aega 15 minutit. 

Katsel vajad:
* arvutit
* tunnistuse koopiat/ekooli väljavõtet (tuleb laadida Moodlesse)
* õpilaspiletit/isikut tõendavat dokumenti (tuleb laadida Moodlesse)

 • Kunst-Kultuur-Meedia 

Kunst-kultuur-meedia suuna katse algus 11:15 (kestab kuni 180 minutit). Anname teile lisa-aega 60 minutit ettevalmisuseks ja tööde Moodlesse laadimiseks. 
Vajad:
* guašš-, tempera- või akrüülvärvid (vähemalt 12 värviga), lapikud pintslid, harilik pliiats ja kustutuskumm, veetops ja vesi, A3/sobib ka A2 paber
* portfoolio, mis koosneb 5-10 eelnevalt koolis või iseseisvalt tehtud loomingulist tööst

 • StartUp-Pragmaatiline

Startup-pragmaatilise suuna katse algus 11:15 (kestab kuni 45 minutit). Anname teile lisa-aega ettevalmistuseks ja töö esitamiseks 30 minutit. 
Vajad:
* arvutit internetiga

 • Katsete tulemused on nähtavad Moodles.
 • Katsete edukad läbijad kutsutakse vestlusele, mis toimuvad maikuus 18.-29.05.2020 e-vestlusena.
 • Pingerivi kandideerijatest moodustatakse võttes aluseks keskmine hinne, õpioskuste ja motivatsioonikiri, suunakatse ja vestluse tulemus. 
 • Õpilaskandidaat saab otsuse teada 1.-2.06.2020 ja teatab oma otsusest hiljemalt 8.06.2020 kell 12:00. 

Õppesuunad ja õppetöö korraldus Pelgulinna Gümnaasiumi gümnaasiumis - kliki siia

Dokumentide vastuvõtt 

Dokumendid tuleb saata e-posti teel hiljemalt 30. juuniks aadressile liina.maasalu@pelgulinna.edu.ee

Kui sul pole võimalik dokumente e-posti teel saata, siis koolis kohapeal on dokumentide vastuvõtt 29. ja 30. juunil kl 9:00 – 12:00.

1. Avaldus (blankett on kooli kodulehel vastuvõtu all)
2. Põhikooli lõputunnistus (digitaalne koopia)
3. Digitaalne õpilaspileti pilt 
4. Võimalusel nõusolek isikuandmete töötlemise lubamiseks - kliki siia

Sügisel kooli tulles:

1. Tervisekaart (juhul, kui õpilane tuleb koolist, mis ei asu Tallinnas)
2. Lapsevanema nõusolek isikuandmete töötlemise lubamiseks kui seda ei saanud varem teha - kliki siia

Küsimuste puhul helistada kooli kantseleisse 6733443 /5113032 või kirjutada Liina Maasalule.

..........................

Kõiges, mis puudutab vastuvõttu, nõustab teid meie kantselei:

Liina Maasalu
liina.maasalu [@] pelgulinna.edu.ee
või 673 34 43 (kantselei)

Viimati muudetud: 01.06.2020