2018/2019 õa päevakavad

KAISUKARUD (SÕIMERÜHMA)  PÄEVAKAVA

7.00-8.00                    LASTE VASTUVÕTT -NAKSITRALLID RÜHMA (VALVERÜHM)

8.00 – 8.45                  LASTE VASTUVÕTT, INDIVIDUAALNE TÖÖ, MÄNG

8.45 – 9.15                  HOMMIKUSÖÖK

9.30 – 12.00               HOMMIKURING, LÕIMITUD MÄNGULISED ÕPPETEGEVUSED/ TOAS JA ÕUES

12.15 – 12.45             LÕUNASÖÖK, ETTEVALMISTUSED UNEAJAKS

13.00 – 15.00             UNEAEG

15.00 – 15.30             VIRGUMINE, RIIETUMINE, VABA TEGEVUS, MÄNG

15.45 – 16.15             ÕHTUOODE

16.15 – 18.00             INDIVIDUAALSED TEGEVUSED LASTEGA, MÄNG, ÕUESVIIBIMINE (sõltuvalt ilmastikuoludest), KOJUMINEK

18.00-19.00                VALVERÜHM-NAKSITRALLID RÜHM

 

MÕMMIKUD (LIITRÜHMA) PÄEVAKAVA (1,5 – 7 AASTASED)

7.00-8:45                   LASTE VASTUVÕTT, INDIVIDUAALNE TÖÖ, MÄNG

8.45 - 9.15                   HOMMIKUSÖÖK

9.30 – 12.30               HOMMIKURING, LÕIMITUD MÄNGULISED ÕPPETEGEVUSED/ TOAS JA ÕUES

12.30 – 13.00              LÕUNASÖÖK

13.15 – 15.00             PUHKEAEG

15.00 – 15.30             VIRGUMINE, RIIETUMINE, VABA TEGEVUS, MÄNG

15:45 – 16.15             ÕHTUOODE

16.15 – 19.00             INDIVIDUAALSED TEGEVUSED LASTEGA, MÄNG, HUVITEGEVUS, ÕUESVIIBIMINE (sõltuvalt ilmastikuoludest), KOJUMINEK

 

SIPSIKUD (AIARÜHMA) PÄEVAKAVA (3-6 AASTASED)

7.00-8:45                   LASTE VASTUVÕTT, INDIVIDUAALNE TÖÖ, MÄNG

8.45 - 9.15                   HOMMIKUSÖÖK

9.30 – 12.15               HOMMIKURING, LÕIMITUD MÄNGULISED ÕPPETEGEVUSED/ TOAS JA ÕUES

12.45 – 13.15              LÕUNASÖÖK

13.15 – 15.00             PUHKEAEG

15.00 – 15.30             VIRGUMINE, RIIETUMINE, VABA TEGEVUS, MÄNG

15:45 – 16.15             ÕHTUOODE

16.15 – 19.00             INDIVIDUAALSED TEGEVUSED LASTEGA, MÄNG, HUVITEGEVUS, ÕUESVIIBIMINE (sõltuvalt ilmastikuoludest), KOJUMINEK

 

NAKSITRALLID (AIARÜHMA) PÄEVAKAVA (3-6 AASTASED)

7.00-7.30                    LASTE VASTUVÕTT -SIPSIKUD RÜHMA (VALVERÜHM)

7.30 – 8.45                  LASTE VASTUVÕTT, INDIVIDUAALNE TÖÖ, MÄNG

8.45 - 9.15                   HOMMIKUSÖÖK

9.30 – 12.30               HOMMIKURING, LÕIMITUD MÄNGULISED ÕPPETEGEVUSED/ TOAS JA ÕUES

12.45 – 13.15              LÕUNASÖÖK

13.30 – 15.00             PUHKEAEG

15.00 – 15.30             VIRGUMINE, RIIETUMINE, VABA TEGEVUS, MÄNG

15:45 – 16.15             ÕHTUOODE

16.15 – 18.00             INDIVIDUAALSED TEGEVUSED LASTEGA, MÄNG, HUVITEGEVUS, ÕUESVIIBIMINE (sõltuvalt ilmastikuoludest), KOJUMINEK

18.00-19.00                VALVERÜHM-SIPSIKUD RÜHM

 

LEIUTAJAD PÄEVAKAVA (6-7 AASTASED)

7.00-7.30                    LASTE VASTUVÕTT - MÕMMIKUD RÜHMAS (VALVERÜHM)

7.30 – 8.45                  LASTE VASTUVÕTT, INDIVIDUAALNE TÖÖ, MÄNG

8.45 – 9.15                  HOMMIKUSÖÖK

9.30 – 12.30               HOMMIKURING, LÕIMITUD MÄNGULISED ÕPPETEGEVUSED/ TOAS JA ÕUES

12.45 – 13.15             LÕUNASÖÖK

13.30 – 14.30              PUHKEAEG

14.30 – 15.30              VIRGUMINE, RIIETUMINE, VABA TEGEVUS, MÄNG

15.45 – 16.15             ÕHTUOODE

16.15 – 18.00             INDIVIDUAALSED TEGEVUSED LASTEGA, MÄNG, HUVITEGEVUS, ÕUESVIIBIMINE (sõltuvalt ilmastikuoludest), KOJUMINEK

18.00-19.00                VALVERÜHM- MÕMMIKUD RÜHM

 

Koolieelse lasteasutuse seadus (väljavõte)

§ 18. Vanemate õigused ja kohustused

 (1) Vanematel on õigus:
 1) tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides;
 2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
 3) tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga;
 4) saada teavet lasteasutuse töökorralduse kohta.

Viimati muudetud: 19.01.2019