2019/2020 õa päevakavad

KAISUKARUD (2-3 aastased)  PÄEVAKAVA

07.00-08.00                LASTE VASTUVÕTT -NAKSITRALLID RÜHMA (VALVERÜHM)

08.00 – 08.45             LASTE VASTUVÕTT, VABA TEGEVUS, MÄNG

08.45 – 09.15              HOMMIKUSÖÖK

09.30 – 12.00              HOMMIKURING, LÕIMITUD MÄNGULISED ÕPPETEGEVUSED/ TOAS JA ÕUES

12.15 – 12.45              LÕUNASÖÖK, ETTEVALMISTUSED UNEAJAKS

13.00 – 15.00              PUHKEAEG

15.00 – 15.30              VIRGUMINE, RIIETUMINE, VABA TEGEVUS, MÄNG

15.45 – 16.15              ÕHTUOODE

16.15 – 18.00              ÕHTUSED TEGEVUSED LASTEGA, MÄNG, ÕUESVIIBIMINE (sõltuvalt ilmastikuoludest), LASTE KOJUMINEK

18.00-19.00                VALVERÜHM- NAKSITRALLID RÜHM

 

LEPATRIINUD (LIITRÜHMA) PÄEVAKAVA (1,5 – 7 AASTASED)

07.00-8.00                    LASTE VASTUVÕTT -MÕMMIKUD RÜHMA (VALVERÜHM)

08.00 – 08.45             LASTE VASTUVÕTT, INDIVIDUAALNE TÖÖ, MÄNG

08.45 –09.15               HOMMIKUSÖÖK

09.30 – 12.00              HOMMIKURING, LÕIMITUD MÄNGULISED ÕPPETEGEVUSED/ TOAS JA ÕUES

12.15 – 12.45              LÕUNASÖÖK, ETTEVALMISTUSED UNEAJAKS

13.00 – 15.00              PUHKEAEG

15.00 – 15.30              VIRGUMINE, RIIETUMINE, VABA TEGEVUS, MÄNG

15.45 – 16.15              ÕHTUOODE

16.15 – 18.00              ÕHTUSED TEGEVUSED LASTEGA, MÄNG, ÕUESVIIBIMINE (sõltuvalt ilmastikuoludest), LASTE KOJUMINEK

18.00-19.00                VALVERÜHM- MÕMMIKUD RÜHM

 

MÕMMIKUD (LIITRÜHMA) PÄEVAKAVA (1,5 – 7 AASTASED)

07.00-08:45                LASTE VASTUVÕTT, VABA TEGEVUS, MÄNG

08.45 - 09.15              HOMMIKUSÖÖK

09.30 – 12.30              HOMMIKURING, LÕIMITUD MÄNGULISED ÕPPETEGEVUSED/ TOAS JA ÕUES

12.30 – 13.00             LÕUNASÖÖK

13.00 – 13.30              VAIKSED TEGEVUSED-MÄNGUD, ETTEVALMISTUSED PUHKEAJAKS

13.30-15.00                     PUHKEAEG

15.00 – 15.30              VIRGUMINE, RIIETUMINE, VABA TEGEVUS, MÄNG

15:45 – 16.15              ÕHTUOODE

16.15 – 19.00              ÕHTUSED TEGEVUSED LASTEGA, MÄNG, HUVITEGEVUS, ÕUESVIIBIMINE (sõltuvalt ilmastikuoludest), LASTE KOJUMINEK

NAKSITRALLID (AIARÜHMA) PÄEVAKAVA (3-6 AASTASED)

07:00-08:45               LASTE VASTUVÕTT, VABA TEGEVUS, MÄNG

08.45 - 09.15              HOMMIKUSÖÖK

09.30 – 12.30              HOMMIKURING, LÕIMITUD MÄNGULISED ÕPPETEGEVUSED/ TOAS JA ÕUES

12.45 – 13.15             LÕUNASÖÖK

13.15 – 13.30              VAIKSED TEGEVUSED-MÄNGUD, ETTEVALMISTUSED PUHKEAJAKS

13.30-15.00                      PUHKEAEG

15.00 – 15.30              VIRGUMINE, RIIETUMINE, VABA TEGEVUS, MÄNG

15:45 – 16.15              ÕHTUOODE

16.15 – 19.00              ÕHTUSED TEGEVUSED LASTEGA, MÄNG, HUVITEGEVUS, ÕUESVIIBIMINE (sõltuvalt ilmastikuoludest), LASTE KOJUMINEK

SIPSIKUD (AIARÜHMA) PÄEVAKAVA (3-6 AASTASED)

07.00-08.00                  LASTE VASTUVÕTT – NAKSITRALLID RÜHMAS (VALVERÜHM)

08:00-08:45                LASTE VASTUVÕTT, VABA TEGEVUS, MÄNG

08.45 - 09.15              HOMMIKUSÖÖK

09.30 – 12.15              HOMMIKURING, LÕIMITUD MÄNGULISED ÕPPETEGEVUSED/ TOAS JA ÕUES

12.45 – 13.15             LÕUNASÖÖK

13.15 – 13.30              VAIKSED TEGEVUSED-MÄNGUD, ETTEVALMISTUSED PUHKEAJAKS

13.30-15.00                      PUHKEAEG

15.00 – 15.30              VIRGUMINE, RIIETUMINE, VABA TEGEVUS, MÄNG

15:45 – 16.15              ÕHTUOODE

16.15 – 18.00              ÕHTUSED TEGEVUSED LASTEGA, MÄNG, HUVITEGEVUS, ÕUESVIIBIMINE (sõltuvalt ilmastikuoludest), LASTE KOJUMINEK

18.00-19.00                VALVERÜHM- NAKSITRALLID RÜHM

 

LEIUTAJAD PÄEVAKAVA (6-7 AASTASED)

07.00-08.00                LASTE VASTUVÕTT - MÕMMIKUD RÜHMAS (VALVERÜHM)

08.00 – 8.45               LASTE VASTUVÕTT, VABA TEGEVUS, MÄNG

8.45 – 9.15                  HOMMIKUSÖÖK

9.30 – 12.30                HOMMIKURING, LÕIMITUD MÄNGULISED ÕPPETEGEVUSED/ TOAS JA ÕUES

12.45 – 13.15              LÕUNASÖÖK

13.15-  13:45              VAIKSED TEGEVUSED-MÄNGUD, ETTEVALMISTUS PUHKEAJAKS

13.45 – 14.45              PUHKEAEG

14.45 – 15.30              VIRGUMINE, RIIETUMINE, VABA TEGEVUS, MÄNG

15.45 – 16.15              ÕHTUOODE

16.15 – 18.00              ÕHTUSED TEGEVUSED LASTEGA, MÄNG, HUVITEGEVUS, ÕUESVIIBIMINE (sõltuvalt ilmastikuoludest), LASTE KOJUMINEK

18.00-19.00                VALVERÜHM- MÕMMIKUD RÜHM

Lapse lasteaeda toomisel ja kojuviimisel palume arvestada rühma päevakavaga!

 **************************************************************************

Koolieelse lasteasutuse seadus (väljavõte)

§ 18 Vanemate õigused ja kohustused

 (1) Vanematel on õigus:
 1) tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides;
 2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
 3) tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga;
 4) saada teavet lasteasutuse töökorralduse kohta.

Viimati muudetud: 28.02.2020