Hoolekogu otsused

Hoolekogu e-koosolekul 12.juuli 2019 nr 2-6/4

OTSUSTATI:

Pelguranna lasteaia Hoolekogu kooskõlastab 3 dokumenti:

1)      Pelguranna LA arengukava tegevuskava aastateks 2020-2022

2)      Pelguranna lasteaia õppekava arendustöö 2018/2019 õppeaastal.

3)      Pelguranna LA töötasujuhendi

Hoolekogu e-koosolekul 07.mai 2019 nr 2-6/3

OTSUSTATI:

1)      Kooskõlastada 1 lapse  kohatasust vabastamine 80 % ulatuses alates 01.05.2019-31.08.2019

Hoolekogu e-koosolekul 30.aprillil 2019 nr 2-6/2

OTSUSTATI:

1)  Pelguranna LA Hoolekogu kinnitab laste arvu suurendamise 2019/2020 õppeaastal sõimerühmas (Kaisukarud) kahe lapse võrra, lasteaiarühmades (Sipsikud, Naksitrallid, Leiutajad) nelja lapse võrra ja liitrühmades (Mõmmikud, Lepatriinud) 2 lapse võrra.

2) Hoolekogu liikmed on poolt, et 2019/2020 õ-a moodustatakse 1 koolieelikute rühm, 1 sõimerühm, 2 liitrühma ja 2 lasteaiarühma (vanusega 3-6a).

3) Vajadusel augustikuus uus koosolek Laste arvude kinnitamisest rühmades 2019/2020 õppeaastaks.

Hoolekogu koosolekul 07.veebruaril 2019 nr 2-6/1

OTSUSTATI:

1. Hoolekogu on tutvunud lasteaia 2018 aasta eelarve täitmisega.

2. Hoolekogu on 2019 aasta eelarvega tutvunud ning arvamust avaldanud.

3.SUVI 2019 - lasteaed on avatud kogu suve. Küsitlusi sel aastal lastevanemate hulgas läbi ei viida, suvine töökorraldus on kavandatud SUVI 2018 reaalsele kohalkäimiste arvulistele tulemustele.  

Hoolekogu koosolekul 06.detsembril 2018 nr 2-6/7

OTSUSTATI:

1.Hoolekogu on tutvunud lasteaia 2018 aasta eelarve täitmisega.

Hoolekogu järgmine koosolek toimub veebruarikuus!

Hoolekogu koosolekul 01.november 2018 nr 2-6/6

OTSUSTATI:

1. Kooskõlastada 1 lapse kohatasust vabastamine 80 % ulatuses alates 01.11.2018-31.08.2019.

Hoolekogu järgmine koosolek toimub novembrikuus!

Hoolekogu koosolekul 22.oktoober 2018 nr 2-6/5

OTSUSTATI:

1. Kooskõlastada 1 lapse kohatasust vabastamine 80 % ulatuses alates 01.10.2018-31.08.2019.

Hoolekogu järgmine koosolek toimub novembrikuus!

Hoolekogu koosolekul 27.september 2018 nr 2-6/4

OTSUSTATI:

1. 2018/2019 õa Hoolekogu esinaine Anneli Nienhaus (Leiutajad rühma esindaja).
2. Kinnitada Pelguranna Lasteaia Kodukord tingimusel, et lisatakse punkti 4 nõue värav sulgeda (kõik poolt). Direktor lisab Pelguranna Lasteaia uue Kodukorra lasteaia kodulehele hiljemalt 2.oktoobriks.
3. Kooskõlastada 5 lapse kohatasust vabastamine 80 % ulatuses alates 01.09.2018-31.08.2019.

Hoolekogu järgmine koosolek toimub novembrikuus!

Hoolekogu koosolekul 16.august 2018 nr 2-6/3

OTSUSTATI:

 1. Pelguranna lasteaia Hoolekogu kooskõlastab Pelguranna lasteaia õppekava arendustöö 2017/2018 õppeaastal.

 

Hoolekogu koosolekul 22.märts 2018 nr 2-6/2

OTSUSTATI:

 1. Kooskõlastada 2 lapse kohatasust vabastamine 80 % ulatuses alates 01.03.2018-31.08.2018.

 2. Pelguranna LA Hoolekogu kinnitab laste arvu suurendamise 2018/2019 õppeaastal sõimerühmas (Kaisukarud) kahe lapse võrra, lasteaiarühmades (Sipsikud, Naksitrallid, Leiutajad) nelja lapse võrra ja liitrühmades (Mõmmikud, Siilikesed) 2 lapse võrra.( 6 poolt, 0 vastu, 0 erapooletuid).

 3. lasteaed on alustanud liitumist TEL-lasteaedade võrgustikuga. Hoolekogust kaasatakse tervisemeeskonda Leiutajad rühma lapsevanem Heili Lepp.

Hoolekogu koosolekul 05.veebruar 2018 nr 2-6/1

OTSUSTATI:

 1. Hoolekogu on tutvunud lasteaia 2017 aasta eelarve täitmisega

 2. Hoolekogu on eelarve projektiga 2018 tutvunud ning arvamust avaldanud.

Hoolekogu koosolekul 06.november 2017 nr 2-6/10

OTSUSTATI:

 1. Pelguranna Lasteaia Hoolekogu on abiks lapsevanemate leidmisega ühiskoolituse ajaks.

Hoolekogu koosolekul 25.oktoober 2017 nr 2-6/9

OTSUSTATI:

 1. Pelguranna Lasteaia Hoolekogu kinnitab mänguväljaku „Tasakaalurada suurematele lastele“ valiku Pelguranna Lasteaias.

Hoolekogu koosolekul 27. september 2017 nr 2-6/8

OTSUSTATI:

 1. 2017/2018 õa Hoolekogu esinaine Anneli Nienhaus (Mõmmikud rühma esindaja).

 2. Kinnitada Pelguranna Lasteaia Kodukord (kõik poolt). Direktor lisab Pelguranna Lasteaia uue Kodukorra lasteaia kodulehele.

 3. Hoolekogu on vaadanud kaarti ning soovitab tasakaalurada (suurematele lastele) ning mängulinnakut väiksematele.

 4. Direktor ning hoolekogu esindaja koostavad lastevanematele saatmiseks kirja ja edastavad selle teistele hoolekogu liikmetele. See tuleks kiirelt edastada lastevanematele, sest tähtaeg küsitlusele on 6. oktoober. Meeldetuletus küsitluse täitmiseks!

 5. Neljapäeval, 28.09 saadab Hoolekogu küsitluse lingi oma rühma lapsevanemate listi, et vanemad saaksid täita küsitluse.

 6. Kooskõlastada 7 lapse kohatasust vabastamine 80 % ulatuses alates 01.09.2017-31.08.2018.

 7. 15. novembriks koguda kokkulepitud raha Jõuluvana osas.

Viimati muudetud: 02.10.2019