Juunikuu tegemised

Kuu teema: „KUI MÄNGIN TOAS JA ÕUES MA, SIIS ÜMBRUST UURIN, AVASTAN JA KÕIKE SEDA ARMASTAN!

MIS

MILLAL

Tallinna lasteaedade laulupidu „SADA SÄRA SILMA“ ülelinnaline lasteaedade laulupidu Vabaduse väljakul (Muusikaõpetaja, juhtkond, Leiutajad õpetajad)

01.06 kell 10:00 (peaproov)

12:00 kontsert

Lastekaitsepäeva üritus lasteaia õuel- mängupidu LILLEDE PIDU 01.06 kell 10:00
TULETÕRJEÕPPUS (lõunal saalis koolitus, seejärel evakuatsiooniõppus) 13.06 kell 13:30

 LASTEAIAS LÜHENDATUD TÖÖPÄEV!

 22.06.2018. 7:00-16:00

Viimati muudetud: 22.06.2018