Lapse arengu analüüsimine

LAPSE ARENGU ANALÜÜSIMISE PÕHIMÕTTTED JA KORRALDUS

 • lapse arengu hindamine on osa igapäevasest õppe- ja kasvatusprotsessist, lapsi jälgitakse igapäevatoimingutes, pedagoogide poolt planeeritud tegevustes ja vabamängus
 • lapse arengu analüüsimisel ja hindamisel kasutatakse arengu mängu, mängu analüüsi, intervjuud, koolivalmiduse teste ja laste töid
 • eespool nimetatu alusel koostatakse igale koolieelikule koolivalmiduskaart 
 • üks kord aastas, vajadusel ka rohkem, viiakse lastevanematega läbi arenguvestlused, kus  vanematele antakse ülevaade lapse arengust

Koolivalmiduskaart

 • antakse kõigile lasteaia õppekava läbinud lastele
 • koolivalmiduskaardi koostamise aluseks on lapse hindamise ja arengujälgimise tulemused
 • koolivalmiduskaardi koostavad rühma õpetajad, kaasates lapsevanemaid ja arvestades kõikide osapoolte arvamustega, kes on lapsega tegelenud
 • koolivalmiduskaardi allkirjastavad rühma õpetajad ja lasteaia direktor ja lapse vanem
 • koolivalmiduskaart väljastatakse lapsevanemale enne lapse lasteaiast lahkumist allkirja vastu

 

LAPSE KASVUMAPP PELGURANNA LASTEAIAS

 • lapse arengu jälgimise kokkuvõttena koostatakse igale lapsele kasvumapp, mis näitab lapse arengut kogu lasteaias käimise perioodil
 • lapsevanemal on õigus ja võimalus tutvuda oma lapse kasvumapiga
 • kasvumapi struktuur:
  • mina;
  • minu areng;
  •  kunst;
  •  lapsesuu;
  • lapse arengu jälgimine.
Viimati muudetud: 19.09.2018