2019/2020 õppeaasta

teema -ISE TEEN JA ISE PROOVIN, ISE KATSETAN JA UURIN!“

Aasta põhieesmärk: Lasteaias läbiviidud mängulises õppe- ja kasvatustöös on rakendunud õuesõpe ning väärtuskasvatus.

2019/2020 õa kuu teemad:

SEPTEMBER - Tarkus tuleb tasapisi!
OKTOOBER - Ringi liiguvad sügise värvid.
NOVEMBER - EGA TARKUS AINULT RAAMATUS OLE
DETSEMBER - Imeline jõuluaeg
JAANUAR (LA 55!) - Käes nüüd ootab aasta uus!
VEEBRUAR - Mida mina armastan, mida mina kalliks pean!
MÄRTS- Nukk ärkab elule ...(teatrikuu)
APRILL (südamekuu, nutikuu)- Nutikalt me nüüd terved oleme!
MAI (lahtiste uste nädal, MÕK) - Kordamine on tarkuse ema!
JUUNI-AUGUST - On kätte jõudnud suvi!

 

2019/2020 õppeaasta eesmärgid:

*ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ

Eesmärgid:

  1. Kiusamisest vaba lasteaia metoodikat rakendavad 3 rühma;
  2. Lasteaia õppekava ja – vahendeid on kaasajastatud uutest arengusuundadest lähtuvalt (väärtuskasvatus ja õuesõpe);
  3. Laste arengu hindamine toimib ühtse süsteemina;
  4. Lapsevanemad on kaasatud õppe- ja kasvatusprotsessi;
  5. Koostööpartneritega on mitmekesistatud õppe- ja kasvatustegevust.

Tegevused õppeaasta eesmärkide täitmiseks:

 

*KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA

Eesmärgid:

  1. Tagasiside- ja rahuloluküsitlusi viiakse läbi elektroonselt;
  2.  Muutunud õpikäsitluse rakendumiseks kaasatakse uusi huvigruppe;
  3. Infoliikumise parendamine personali, lastevanemate jt. koostööpartneritega;
  4. Lapsevanemad on kaasatud lasteaia igapäeva- ja arengut suunavatesse tegevustesse.

Tegevused õppeaasta eesmärkide täitmiseks:

Viimati muudetud: 30.08.2019