Pelguranna Lasteaia koosseisunimestik

PELGURANNA LASTEAED

KÄSKKIRI

Tallinn

03.06.2020 nr 1-1/09

 

Koosseisunimestiku kinnitamine

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 20 lg 1 ja Pelguranna Lasteaia põhimääruse §11 lg 2 alusel

  1. Kinnitan Pelguranna Lasteaia munitsipaaleelarvest finantseeritava haldus, õppe- ja abi-personali koosseisunimestiku alates 08.06.2020 alljärgnevalt:

Direktor                                                                     1,00

Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal     0,75

Majandusjuhataja                                                      1,00

Muusikaõpetaja                                                         0,65

Liikumisõpetaja                                                         0,50

Õpetaja                                                                      9,00

Assistent                                                                   5,00

Õpetaja-abi                                                                6,00

Majahoidja                                                                1,00

Üldruumide koristaja                                                 0,50

Remonditööline                                                         0,50

Kokku:                                                                      25,90

2.Tunnistada kehtetuks Pelguranna Lasteaia direktori 06.01.2020 käskkiri nr 1-1/01 Koosseisunimestiku kinnitamine

 

Reelika Täht

Direktor

/digiallkiri/

Viimati muudetud: 17.06.2020