Pelguranna Lasteaia koosseisunimestik

PELGURANNA LASTEAED

KÄSKKIRI

Tallinn

05.08.2019 nr 1-1/12

 

Koosseisunimestiku kinnitamine

 Koolieelse lasteasutuse seaduse § 20 lg 1 ja Pelguranna Lasteaia põhimääruse §11 lg 2 alusel

  1. Kinnitan Pelguranna Lasteaia munitsipaaleelarvest finantseeritava haldus, õppe- ja abipersonali koosseisunimestiku alates 02.08.2019 alljärgnevalt:

Direktor                                                                        1,0

Juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal        0,75

Majandusjuhataja                                                      1,0

Muusikaõpetaja                                                         0,65

Õpetaja                                                                        10,0

Assistent                                                                     3,0

Õpetaja-abi                                                                  6,0

Majahoidja                                                                   1,0

Üldruumide koristaja                                                 0,50

Remonditööline                                                          0,50

Kokku:                                                                       24,40

  1. Tunnistada kehtetuks Pelguranna Lasteaia direktori 18.02.2019 käskkiri nr 1-1/07 Koosseisunimestiku kinnitamine

Reelika Täht
Direktor
/digiallkiri/

 

Viimati muudetud: 08.08.2019