Pelguranna Lasteaia põhimäärus

Pelguranna Lasteaia põhimäärus on vastu võetud 12.06.2013 nr 80. Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel.

Pelguranna Lasteaia põhimääruse leiate siit.

Viimati muudetud: 09.03.2020