Pelguranna Lasteaia tunnustus- ja motivatsioonisüsteem

 kinnitatud direktori käskkirjaga 20.09.2019 1-1/20

MOTIVATSIOON on inimese soov rakendada oma võimed, teadmised, oskused ja energia mingi konkreetse eesmärgi saavutamiseks

MOTIVEERIMINE on oskus suurendada oma või kolleegide tahet ja energiat pidevaks arenemiseks ja millegi positiivse saavutamiseks

MOTIVATSIOONISÜSTEEM on keskkond, milles on töötajate jaoks täidetud töötamiseks vajalikud tingimused ning selle kaudu rahuldatud ka nende vajadused

2.   TUNNUSTUS- JA MOTIVATSIOONISÜSTEEMI EESMÄRK: tõuseb tööga rahulolu ja sisemine vajadus kasvada; töötaja tunneb ennast vajaliku ja hinnatuna; töötaja tunneb, et tema töö on väärtuslik; töötaja initsiatiivi ja entusiasmi toetatakse.

PELGURANNA LASTEAIA TUNNUSTUS- JA MOTIVATSIOONISÜSTEEMI STATUUDID

  „AASTA TEGU”; „MÄNGULISEM ÕPI- JA KASVUKESKKOND“;  „SÕBRALIKUM RÜHMAMEESKOND“ ; „AASTA NAERATUS“; „TRAGI TEGIJA“;  „AASTA TUBLI UUS TÖÖTAJA“;  „AASTA IDEE“!!!

Viimati muudetud: 15.10.2019