AvalehtPersonaliteenistus › SAP kasutajale

SAP kasutajale


Toimemudel SAP kasutajale

Personaliinfosüsteemis kasutatavete tasuliikide kasutamise juhend linna ametiasutustele ja hallatavatele asutustele

Personaliahalduse juhend

Organistasiooni struktuuri juhend

Lähetuste juhend

Koolituste juhend

Töötajate alamgrupid ja nende seosed kontodega

Abimaterjal haridusastmete liigitamiseks

Mõisted töökoormus ja hõivatus

Ametiasutuste koodid

Töölepingu seadus. Selgitused töölepingu seaduse juurde

E-kanali vormide SAP salvestamise juhend personaliarvestajatele

Töötamise register

Tähised tööajatabelis

Viimati muudetud: 03.12.2018