Lasteaia hoolekogu

Tallinna Piiri Lasteaia hoolekogu esimees:

HOLGER KOOT TEL. 51912587

E-POSTI AADRESS: holger@mytv.ee

LIIKMED:
ANNE OKAS - NOOREMA RÜHMA ÕPETAJA
STEN-ERIK UIBO- VANEMA RÜHMA LAPSEVANEM
EINAR TAMM -  NÕMME LOV ESINADAJA

www.hoolekogudeliit.ee

 

HOOLEKOGU:  

    1) kuulab ära direktori aruande õppe- ja kasvatustegevusest    ning majandamisest;  

    2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi    lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite    otstarbekaks kasutamiseks;  

    3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid    lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;  

    4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba    ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;  

    5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;  

    6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või    linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

 

 

Viimati muudetud: 18.02.2016