Lasteaia põhiväärtused

  • Head kombed:  ausus, austus teiste vastu, austus vanemate vastu, tänulikkus, viisakus. Head kombed tähendavad väärikat ja viisakat käitumist, mis arvestab kaaslastega. See on tugev vundament kogu eluks.
  • Loov ja analüütiline mõtlemine, mis  inspireerib lapsi osalema    arendavates tegevustes ning nautima neid.
  • Hoidlik suhtumine ümbritsevasse keskkonda, mis võimaldab   eakohaselt  tutvustada lastele  loodust, inimtegevust, tehiskeskkonda,  kultuuri, looduse ja inimeste vahelisi suhteid, säästlikku ja hoidlikku suhtumist loodusesse ja inimestesse
  • Hoolivus ja sallivus ehk tolerantsus on erinevuste tunnustamine, kaastunne, osavõtlikkus, vägivallatus.
  • Tarkus: haridus, kogemustest õppimine, leidlikkus, otsustusvõime, töökus
  • Vastutus: kohusetunne, aktiivsus, usaldusväärsus. Vastutustunne aitab nii isiklikku õnnelikumat elu ehitada kui ka ühiskonda edasi viia

 

 

 

Viimati muudetud: 27.11.2013