Piiri Lasteaia ajalugu

 

Enne I maailmasõja lõppu hakati Tallinna rajama Peeter Suure nimelist merekindlust, mis pidi tulema suurim Euroopas. Kindluse maapealne osa ulatus Pääskülani. Pääsküla jõe äärde, endisest Jälgimäe mõisast eraldatud 3ha suurusele maaalale ehitati valmis merekindluse komandandi maja staabihoone ja barakid kaitsemeeskonnale. Säilinud on staabihoone, praeguse aadressiga Külvi tn. 14, milles asubki Tallinna Piiri Lasteaed (endine Tallinna 8. Lasteaed). Hoone juurde kuulus suur juurviljaaed ja ilus park. Maja ehitati arvatavasti aastatel 1910 kuni 1912.

1918 sündis Eesti Vabariik, kes võttis maja esialgu kasutusele sõjavangilaagrina, hiljem kasarmuna. Hiljem anti kena hoone üle Eesti Punasele Ristile lastekoduks.

Kuni 1924 aastani tegutses siin Jaan Poska nimeline lastekodu. Lastekoduks jäi ta kuni 1944 aastani, kuni tulid sisse vene väed, kes maja täielikult rüüstasid. Nõukogude korra ajal maja korrastati ja toodi sisse Tallinna 111 Lastekodu, mis oli 3-7 aastastele lastele. Hiljem muudeti see Tallinna 5. Lastekoduks.

1964 lastekodu likvideeriti ja siia toodi Tallinna 8. Lasteaed Tõnismäelt, mis oli üks vanemaid lasteaedu Tallinnas (asutatud 1939). Juhatajaks sai pr. Ellen Aan, kes töötas samas majas 1946 aastast alates. Ta töötas majas 43 aastat ja asus 1989 väljateenitud pensionile. Tema asemel tuli pr. Maie Joseph, kes üritas sisse viia vabakasvatust R.Steineri meetodil, kui ei aeg, ega ka teadmised ei olnud selleks ajaks veel küpsed. Tekkisid vastuolud lastevanematele ja kollektiiviga, mistõttu ta lahkus.

Elu hakkas lasteaias jälle liikuma, kui 1993 hakkas juhatajaks pr. Eve Liigmann. 1996-2000 oli juhatajaks pr. Anne Targem, kes seejärel läks tööle Tallinna Haridusametisse. 2000 aasta suvest töötab juhatajana uuesti pr. Eve Liigmann, kes võitis juhatajate konkursi.

70-datel aastatel sattus meie majja ajaloolane Juhan Maiste, kes oli täis avastamisrõõmu maja omapärase ehitusstiili ja väljanägemise pärast. Koos ajaloolase Heino Gustavsoniga tõid nad siia Arhitektuurimälestiste Kaitse inspektsiooni, kes selle maja kohe kaitse alla võttis, kui ühe vähesena säilinud Vene Novgorodi stiilis ehitise. See asjaolu keelab teha majas ilma Kultuurimälestiste Kaitse Inspektsiooni loata ümberehitusi.

Selle pika ja kirju ajalooga majas õpivad praegu kaks rühma. Lastele vanuses 3-5 aastat ja 5-7 aastat. Majas on 10 töötajat.

Eve Liigmann

Viimati muudetud: 11.05.2017