Riiklik järelvalve

 

Riikliku järelevalvet reguleerivad õigusaktid:

Riiklik järelevalve on osa hariduse kvaliteedi tagamise süsteemist, mida viiakse läbi koolieelsetes lasteasutustes sõltumata nende omandivormist. Riikliku järelevalve käigus kontrollitakse haridusasutuse tegevust kompleksselt või üksikküsimustes. Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelevalvet Harju Maavalitsus (riikliku järelevalve dokumendid).

 

 Haridus- ja teadusministri määrus nr 16, 30.03.2010 Riikliku järelevalve prioriteedid, temaatilise riikliku järelevalve teostamise, selle tulemuste vormistamise ja tulemustest teavitamise kord 2010/2011. õppeaastal 

 

 2011-2013.aasta

Tuleohtusalast järelevalvet teostab asutues Päästeameti Põhja päästekeskus (dokumendiregister). Tuleohutusjärelevalve õigusaktid on avaldatud Päästeameti kodulehel ja Riigi Teatajas.

Tervisekaitse nõuete täitmist asutuses kontrollib Terviseameti Põhja Talitus. Valdkonda reguleerivad õigusaktid on leitavad  Terviseameti koduleheküljelt

 

Viimati muudetud: 21.02.2014