Tallinna Piiri Lasteaia koosseis

TALLINNA PIIRI LASTEAED

 

  

K Ä S K K I R I

 

Tallinna                                                                    

 

 

Ametikohtade     kinnitamine                                                                               31.10.  2013.a. nr PTK1-8/10

 

Lähtuvalt Koolieelse lasteasutuse seaduse  § 20 lõikest ja Tallinna Piiri   Lasteaia põhimääruse  § 11 p (2)

Kinnitada   alates 01.11.2013  alljärgnev koosseisunimestik:

Direktor                           1,00

Muusika õpetaja             0,25

Liikumisõpetaja              0,25

Õpetajad                          4,00

Õpetaja abid                   2,00

Aednik                            1,00

Remonditööline             0,25

Majandusjuhataja         0,50

Lasteaias kokku             09,25

Tunnistada kehtetuks Tallinna Piiri Lasteaia direktori        22.06.  2012.a. nr PTK1-8/6

„Koosseisunimestiku kinnitamine“

 

Eve Liigmann

DIREKTOR

Viimati muudetud: 16.12.2013