Töötasustamine

Töötasujuhendi koostamisel on lisaks üldistele tööõigust reguleerivatele õigusaktidele lähtutud:Tallinna linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise põhimõtted ja Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused

Lehekülge haldab:

Eve Liigmann direktor Tel 6796712, e-post: piiri@la.tln.edu.ee

 

Viimati muudetud: 9.12.2013