Ametiisik

Ametiisik saab Ühiskaarti kasutada tasuta sõidu õiguse tõendamiseks juhul, kui tema andmed on sisestatud asjaomasesse andmebaasi.

Kes?

Mille alusel?   Sõiduõigus

vormiriietuses Eesti Vabariigi politseiametnik

töötõend

tasuta

Tallinna linnaosa valitsuse, selle hallatava asutuse või Tallinna   Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatava asutuse hooldustöötajal tööülesannete   täitmisel

valideeritud isikustatud Ühiskaart

tasuta

Tallinna ühistranspordis sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu alusel   tegutseva veondusettevõtte töötajal

valideeritud isikustatud Ühiskaart

tasuta

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti töötajal tööülesannete täitmisel

valideeritud isikustatud Ühiskaart

tasuta

Tallinna Transpordiameti töötaja tööülesannete täitmisel

valideeritud isikustatud Ühiskaart

tasuta

Isikustatud Ühiskaart kehtib vaid koos isikut tõendava dokumendiga.

Viimati muudetud: 04.09.2017