Kaitseväelase vormiriietuses ajateenija

Vormiriietuses  kaitseväe ajateenijal on Tallinna ühistranspordis tasuta sõidu õigus ja seda tõendab valideeritud isikustatud Ühiskaart või väeosa tõend ajateenistuses viibimise kohta.

Viimati muudetud: 04.01.2019