Õpilane ja üliõpilane

 

Kes?

Mille alusel?

  Sõiduõigus

kuni   19-aastane   (k.a) õpilane

valideeritud   isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga või sellega   samaväärne kaart

 tasuta

kuni 19-aastane (k.a)   õpilane, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Eesti Vabariik

ISIC Scholari kaart

sooduspilet juhilt

üliõpilane või   keskkooli baasil kutsekooli   õpilane

valideeritud   isikustatud Ühiskaart   koos isikut tõendava dokumendiga või sellega   samaväärne kaart

sooduspilet

üliõpilane või   keskkooli   baasil kutsekooli õpilane kelle  rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Eesti Vabariik

ISIC Studenti kaart

sooduspilet   juhilt 

 Ühiskaardi asemel kasutatav ISIC kaart tuleb registreerida piletisüsteemis.

Ühiskaardi abil saab sõidusoodustuse õigust tõendada vaid sõitja kuulumisel EHIS-esse. Sõiduõiguse saamiseks on isik kohustatud Ühiskaardi valideerima igal ühissõidukisse sisenemise.

Koolibussi kasutamine on alg,-põhikooli ja gümnaasiumiõpilastele tasuta. Koolibussi sisenemisel peab õpilane näitama juhile oma õpilaspiletit.

 

Viimati muudetud: 05.11.2018