Tallinlane

Tallinlasel on tasuta sõidu õigus Tallinna Linnatranspordi trammides, trollides ja linnaliinibussides (nr 1–73), Tallinna piires Elroni rongides ja Tallin Aegna liinil.

Tallinlane

 Tasuta sõidu õiguse alus

isik, kelle rahvastiku-registrijärgne   elukoht on Tallinn

valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut   tõendava dokumendiga

 

Tasuta sõidu õiguse saamiseks on kohustus igal ühissõidukisse sisenemisel sõit Ühiskaardiga valideerida.Isiku rahvastikuregistrijärgset elukohta kontrollitakse üks kord kuus. Kui isik registreerib end aadressil, mis ei asu Tallinnas, muutub sõidusoodustus kehtetuks.

Viimati muudetud: 19.10.2018