Tallinna ühistranspordi piletiinfo

AJUTINE MUUDATUS:

 Vastavalt Tallinna Linnavolikogu määrusele nr 29 Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad:

§ 161  Rakendussäte

  (1) Anda kõigile Tallinna ühistranspordi kasutajatele alates 16. märtsist 2020 kuni 31. maini 2020 tasuta sõidu õigus.
[RT IV, 29.05.2020, 59 - jõust. 01.06.2020]

  (2) 30 päeva pileti, 30 päeva sooduspileti ja Tallinna-Harjumaa 30 päeva ühispileti kehtivus peatub alates 16. märtsist 2020. Nimetatud piletite kehtivus jätkub pärast 31. maid 2020 vastavalt pileti kehtivuse perioodi järele jäänud päevade võrra.
[RT IV, 29.05.2020, 59 - jõust. 01.06.2020]

  (3) Peatada ühissõiduki juhilt ostetavate paberpiletite müük kuni 31. augustini 2020.
[RT IV, 29.05.2020, 59 - jõust. 01.06.2020]

Tasuta ühistransport

Tallinlased, õpilased (kuni 19 aastased k.a) ning 65-aastased ja vanemad isikud (reg elukoht Eesti Vabariik) saavad  sõita Tallinna ühistranspordis tasuta.
Tasuta sõiduks tuleb toimida järgnevalt:

tallinlasel

Kui Sa oled oma Ühiskaardi isikustanud ja alles seejärel registreerinud end tallinlaseks, tuleb Sul tasuta sõidu õiguse saamiseks Ühiskaart uuesti isikustada. Vastasel korral näitab validaator punast tuld või müüb teile kontol oleva raha eest tunnipileti.

õpilasel, kes on kantud EHIS-e andmebaasi (õpib Eesti koolis)

 • Soeta Ühiskaart hinnaga 2 €. Ühiskaarti võib asendada muu kontaktivaba kaart (näiteks õpilaspilet), mis vastab RFID tehnoloogiat toetavale standardile.
 • Isikusta kaart, seda saab teha €1 eest ostupunktis või tasuta aadressil tallinn.pilet.ee.
 • Valideeri oma sõit Ühiskaardiga vahetult pärast ühissõidukisse sisenemist.

65-aastasel ja vanemal isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Eesti Vabariik

 • Kanna kaasas EV isikut tõendavat dokumenti.
 • Soovi korral saad esmase Ühiskaardi isikut tõendava dokumendi alusel Mustamäe, Lasnamäe, Nõmme, Haabersti, Kesklinna ja Kristiine linnaosade valitsustest. Valideerimine pole kohustus, kuid soovituslik.

Ühiskaarti ei pea omama:

 • eelkooliealine laps
 • alla 3 a lapse saatja
 • puudega laps ja tema saatja
 • sügava puudega 19-aastane ja vanem isik ja tema saatja
 • sügava või raske nägemispuudega isik ja tema saatja
 • Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede
  likvideerimisest osavõtnu
 • represseeritu ja temaga võrdsustatud isik
 • 65-aastane ja vanem isik, kelle rahavastikuregistrijärgne elukoht on Eesti Vabariik

 

Ühistranspordiseadusest tulenevatele soodusõigusega sõitjatele Ühiskaardi omamise ja valideerimise kohustust ei seata, kuid võimalus selleks on jäetud.

Vaata lisaks - Tasuta sõidu õigus ja seda tõendavad dokumendid


Tasuline ühistransport

Piletiga sõiduks tuleb toimida järgnevalt:

 • Ühissõiduki juhilt saab sularaha eest osta ühe tunni pileti (2 €) või ühe tunni sooduspileti (1 €). Pileti ostmiseks juhilt sisenetakse ühissõidukisse esiuksest. Juhi poolt müüdavat ribakoodiga tunnipiletit peab valideerima järgnevatel sisenemistel pileti kehtivusaja jooksul, kasutades selleks ühissõiduki esiukse piirkonnas asuvat validaatorit. Ajutiselt kuni 31.08.2020 ühissõiduki juhid sõidupileteid ei müü.

  Mittetallinlasest täishinnaga sõitjal

 • Soeta Ühiskaart hinnaga 2 €. Kaarte saab osta erinevatest müügikohtadest.
 • Lae Ühiskaardile raha või osta e-pilet. Seda saab teha müügikohas, mobiiliga või internetis.
  Isikustatud Ühiskaardile saab e-pileteid osta ja raha laadida nii isikukoodi kui ka Ühiskaardi numbri abil, isikustamata Ühiskaardile vaid Ühiskaardi numbri abil.
 • Valideeri oma sõit Ühiskaardiga vahetult pärast ühissõidukisse sisenemist.

Ühiskaardi võib isikustada, kuid see pole kohustuslik. Isikustatud kaardiga on kaardi kaotamise korral võimalus raha või pilet uuele kaardile üle kanda, isikustamata kaardiga jääte ilma ka kaardile laetud rahast või piletist.
Isikustamata kaardile müüakse vaid täishinnaga pileteid. Isikustatud kaart võimaldab soodustusi. 

Mittetallinlasest soodushinnaga sõitjal

(üliõpilasel, pensionäril, raske või keskmise puudega 19-aastasel või vanemal isikul ning 3 ja enama lapsega pere vanemal)

 • Soeta Ühiskaart hinnaga 2 €. Kaarte saab osta erinevatest müügikohtadest.
 • Soodustuse saamiseks isikusta kaart, seda saab teha 1€ eest ostupunktis või tasuta aadressil www.pilet.ee. Kui sinu andmed on EHIS-es või SKAIS-is, siis soodustus kantakse kaardile automaatselt. Kui soodustust tõendav dokument on vaid on paberkandjal, tuleb isikustamisel müügipunktis paluda müüjal teha soodustusega kaart või Internetis teha linnuke kastikesse: “olen sooduspiletiga sõitja ja tõendan sõidusoodustuse saamise õigust soodustust tõendava dokumendiga“.
 • Lae Ühiskaardile raha või osta e-pilet. Seda saab teha müügikohas, mobiiliga või internetis.
  Isikustatud Ühiskaardile saab e-pileteid osta ja raha laadida nii isikukoodi kui ka Ühiskaardi numbri abil.
  ISIC kaardile saab e-pileteid osta ja raha laadida vaid isikukoodi abil.
  Kontaktivabale õpilaspiletile saab e-pileteid osta ja raha laadida nii isikukoodi kui ka õpilaspileti numbri abil.

 • Valideeri oma sõit Ühiskaardiga vahetult pärast ühissõidukisse sisenemist.

Kui Sul tekib soodustuse saamise õigus pärast Ühiskaardi isikustamist, siis tuleb Ühiskaart uuesti isikustada.

Üliõpilasel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Eesti Vabariik, on ISIC Student kaardi alusel õigus kasutada juhilt ostetud ühe tunni sooduspiletit (1 €.)


Vaata lisaks:

 • Ühiskaardil olevat rahajääki, kehtiva sõidusoodustuse või pileti olemasolu saab kontrollida veebiaadressil  https://tallinn.pilet.ee 
Viimati muudetud: 07.07.2020