Ühiskaart

yhiskaart_esi_final.jpgLeia kiiresti: 

Ühiskaart ehk elektrooniline kontaktivaba kaart on andmekandja sõiduõiguse tõendamiseks. Kui teil on Ühiskaart, saate:

 • ühissõidukis tuvastada sellega oma sõiduõiguse
 • kasutada sõidusoodustust, kehtib koos isikut tõendava dokumendiga
 • laadida kaardile pileteid
 • osta kaardile laaditud raha eest pileteid
 • kasutada „Pargi ja reisi” parklaid

Ühiskaardi asemel

Ühiskaarti võib asendada muu kontaktivaba kaart (näiteks õpilaspilet), mis vastab RFID tehnoloogiat toetavale standardile.

Õpilas-, üliõpilas- ja õpetajakaardid

 • E-õpilaspilet
 • Kontaktivaba ISICu õpilas- ja üliõpilaspiletid, ITICu õpetajakaardid ja IYTCu noortekaardid, mille Eesti Üliõpilaskondade Liit väljastab MinuKooli süsteemi kaudu
 • SEB panga pangakaardid ISIC Tudeng ja ITIC Teacher
 • Swedbanki ISIC Tudengikaart

ISIC kaardi kasutamiseks Ühistranpordis registreeri ISIC kaart piletisüsteemis.

Muud sõidukaardid

 • Tartu Ühiskaart
 • Pärnumaa Ühiskaart
 • Atko Kohtla-Järve Ühiskaart
 • GoBus Ühiskaart
 • Ridango Ühiskaart
 • Viljandi Ühiskaart
 • Maanteeameti Ühiskaart

Ühiskaardi isikustamine

Ühiskaardi võib isikustada ehk siduda isikukoodiga. Isikustatud kaart võimaldab soodustuse saamist. Tasuta saab seda teha veebilehel tallinn.pilet.ee  ja Tallinna linnavalitsuse teenindusbüroos (Vabaduse väljak 7) ning ühe euro eest muudes müügikohtades.

Isiku rahvastikuregistrijärgset elukohta kontrollitakse üks kord kuus. Kui inimene registreerib end aadressil, mis ei asu Tallinnas, muutub sõidusoodustus kehtetuks.

Kas isikustada Ühiskaart või mitte?

Kui soovite Ühiskaardi oma isikukoodist lahti siduda, tuleb esitada sellekohane digiallkirjastatud avaldus aadressile info@pilet.ee . Alaealise puhul võib avalduse esitada ka vanem või hooldaja.

Avaldus peab sisaldama:

*Ühiskaardi numbrit,

*isikukoodi, kellele Ühiskaart on hetkel isikustatud,

*põhjust Ühiskaardi lahtisidumiseks oma isikukoodist.

Ühiskaardile raha laadimine

Ühiskaardile laaditud raha saab ühissõidukis kasutada sõidupileti ostmiseks. Raha saab kaardile laadida mitmel moel:

Kui kaardil ei ole perioodipiletit, kuid on piisav rahajääk, müüb süsteem sõitjale tunnipileti.

Raha tagastamine

Ühiskaardile laaditud raha kasutamise aeg ei ole piiratud. Kasutamata jäänud raha on võimalik tagasi saada:

Isikustatud Ühiskaardi kaotamise korral saab kaardil oleva raha ja pileti üle kanda uuele Ühiskaardile.

Tasuta Ühiskaart

Tallinna linnaosa valitsused väljastavad esmase Ühiskaardi tasuta allolevatele kodanikele.

Tasuta Ühiskaart väljastatakse isikut tõendava dokumendi alusel, isikustatakse ja vajaduse korral lisatakse andmebaasi asjakohane soodustus.

Ühiskaardi tagastamine

Rikkumata Ühiskaardi saab tagastada kuue kuu jooksul alates kaardi ostmisest ja saada tagasi selle soetamisel makstud tagatisraha (2 €). Kui Ühiskaart on väljastatud tasuta, siis selle tagastamisel tagatisraha ei maksta.

Kui inimene soovib kaardile laetud raha tagasi saada, siis seda on võimalik teha Tallinna Linnakantselei teenindusbüroos Vabaduse väljak 7. Taotlust kaardilt raha tagastamiseks saab esitada ka digitaalselt allkirjastatud avaldusega aadressile info@pilet.ee , lisades oma Ühiskaardi numbri, samuti oma pangakonto numbri ja panga nimetuse.

Viimati muudetud: 28.01.2022