Õppeaasta eesmärgid

 Lasteaia õppeaasta 2018/2019 aasta teema: “Meie kodukoha ümbruse saladused ootavad avastamist”


ÜLDEESMÄRGID:

- läbi väärtuskasvatuse õpime hoidma oma peret, kodukohta ja rahvust

- kaasaegsete metoodikate rakendamine- “Kiusamisest vaba lasteaed” ja Samm-sammult" metoodika, erinevate aktiivõppe            meetodite kasutamine  õppetegevustes: katsed, aiandus; projektitööd, tervise teemanädalad, kokkamine

- erinevate aktiivõppe meetodite kasutamine  õppetegevustes: katsed, aiandus; projektitööd, tervise teemanädalad

- erinevate digivahendite lõimimine õppetegevustesse. Lastele ohutu käitumise õpetamine IKT maailmas

- toetame igati lapse iseseisvumist, arvestades iga lapse erilisust

 

 

Viimati muudetud: 19.10.2018