Õppeaasta eesmärgid

 Lasteaia õppeaasta 2017/2018 aasta teema: “Kodumaa algab kodust.”


ÜLDEESMÄRGID:

- läbi väärtuskasvatuse õpime hoidma oma peret, kodukohta ja rahvust

- kaasaegsete metoodikate rakendamine- “Kiusamisest vaba lasteaed”

- erinevate aktiivõppe meetodite kasutamine  õppetegevustes: katsed, aiandus; projektitööd, tervise teemanädalad

- erinevate digivahendite lõimimine õppetegevustesse. Lastele ohutu käitumise õpetamine IKT maailmas

- osalemine rahvusvahelistes ja Eesti lasteaedade vahelistes koostööprojektides

 

Lehekülge haldab:Lehekülge haldab:
õppealajuhataja Eve Saare 
e-post: evesaare.piritakose@gmail.com

Viimati muudetud: 14.09.2017