Pirita Kose Lasteaed Terviseedendus

Terviseedendamisega tegeletakse süsteemselt, kõik lasteaias toimuv on omavahel integreeritud, kaasatud on erinevad huvigrupid. Tervisealast tööd koordineerib, organiseerib tervisemeeskond.

Tervisekasvatust viiakse läbi erinevates õppetöö vormides, arvestades laste ealisi iseärasusi, eelistades mängulist ja aktiivset tegevust nii toas kui õues.
Igasse kuuse on planeeritud tervistav üritus lastele.

Lasteaia ürituste kavas on kindel koht vabariiklikel tähtpäevadel.

Traditsioonilisteks üritusteks on kujunenud:

  • südamenädal,
  • leiva- ja piimanädal,
  • aktiivse liikumise päev,
  • lastekaitsepäev,
  • puu- ja juurviljapäev,
  • sügisene õunajooks

ja palju muud põnevat. Lasteaias toimuvatel perepäevadel on kaasatud kõik lapsed, vanemad ja lasteaia töötajad.

Õppeaastal 2016/17 planeerisime aasta plaani neljal aastaajal õppekäigu mere äärde.

Terviseedenduslikke üritusi korraldame mitte ainult lastele ja vanematele, vaid ka personalile. Korraldame ühised väljasõite, matku, õppepäevi.

Kevadel, 2013. a liitusime Tervistedendavate lasteaedade võrgustikuga. 

 

 

Viimati muudetud: 16.08.2018