Pirita Kose Lasteaed õppekava

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE SISU

1. Õppekava ainekavade koostamisel on aluseks võetud alushariduse riiklik õppekava.
2. Ainekavades on välja toodud eesmärgid, õppesisu, kasutatav õppematerjal, õppetegevuste jaotus kuude või teemade kaupa, õpitulemus.
3. Ainekavades õppetegevustele püstitatud eesmärgid lähtuvad lapsest, arvestades eeldatavaid õpitulemusi antud vanuserühmas.

Teemade valikul õppe-kasvatustegevustes lähtume:

- looduse aastaringist
- eesti kultuuritraditsioonidest
- ümbritsevast elust
- laste huvidest, eelistustest ja arengutasemest

 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD

Mina ja keskond
Keel ja kõne
Matemaatika
Kunst
Muusika
Liikumine

TRADITSIOONILISED TEEMAD JA ÜRITUSED

September
Tarkuse päev
Matk loodusesse
Mihklilaat ( sportlik porgandijooks)
Väljasõidud loodusesse

Oktoober

Spordipäev
Õpetajatepäev

November

Lasteaia sünnipäev
Hingedepäev
Mardi- ja Kadripäev
Isadepäev

Detsember

Jõuluootus 
Jõulukohvikud

Jaanuar
Kolmekuningapäev

Vanavanemate nädal

Veebruar
Sõbrapäev
Vabariigi aastapäev
Luulepäev
Vastlatrall

Märts
Emakeele päev
Lasteaia teatripäev

Aprill
Lihavõtttepühad
Kevade tervitamine
Volbriöö

Mai
Emadepäev
Kevadised väljasõidud
Lasteaia lõpupeod

Juuni
Lastekaitsepäev
Jaanipäev

Juuli
Veepidu ja lõbustused
Rannapäevad

August
Taasiseseisvuspäev
Liiklusnädal

 

Viimati muudetud: 02.09.2019