Pirita Kose Lasteaed õppekava

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE SISU

1. Õppekava ainekavade koostamisel on aluseks võetud alushariduse riiklik õppekava.
2. Ainekavades on välja toodud eesmärgid, õppesisu, kasutatav õppematerjal, õppetegevuste jaotus kuude või teemade kaupa, õpitulemus.
3. Ainekavades õppetegevustele püstitatud eesmärgid lähtuvad lapsest, arvestades eeldatavaid õpitulemusi antud vanuserühmas.

Teemade valikul õppe-kasvatustegevustes lähtume:

- looduse aastaringist
- eesti kultuuritraditsioonidest
- ümbritsevast elust
- laste huvidest, eelistustest ja arengutasemest

 ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD

Mina ja keskond
Keel ja kõne
Matemaatika
Kunst
Muusika
Liikumine

TRADITSIOONILISED TEEMAD JA ÜRITUSED

September
Tarkuse päev
Matk loodusesse
Mihklilaat ( sportlik porgandijooks)
Liikluspäev

Oktoober

Spordipäev
Leivanädal
Õpetajatepäev

November
Hingedepäev
Mardi- ja Kadripäev
Isadepäev

Detsember
Jõuluootus
Lasteaia sünnipäev

Jaanuar
Kolmekuningapäev
Ravimteede nädal

Veebruar
Sõbrapäev
Vabariigi aastapäev
Luulepäev
Vastlatrall

Märts
Emakeele päev
Lasteaia teatripäev

Aprill
Lihavõtttepühad
Kevade tervitamine
Volbriöö

Mai
Emadepäev
Kevadised väljasõidud
Lasteaia lõpupeod

Juuni
Lastekaitsepäev
Jaanipäev

Juuli
Veepidu ja lõbustused
Rannapäevad

August
Taasiseseisvuspäev
Liiklusnädal

 

Viimati muudetud: 16.08.2018