Pirita Kose Lasteaia hoolekogu

Lasteaia hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.
Hoolekogu täidab koolieelse lasteasutuse seaduses ning haridusasutuse põhimääruses sätestatud ülesandeid.

Viide Pirita Kose Lasteaia hoolekogu tegutsemise korrale, mis on vastu võetud 22.09.2016 nr 1. Määrus on kehtestatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 lõike 1 alusel. 

Pirita Kose Lasteaia hoolekogu koosseis 2019/2020 õppeaastal:


Hoolekogu esimees: Karl Mänd

Indrek Tops indrek.tops@gmail.com  lapsevanem
Kristi Melesk kirsti.melesk@praxis.ee  lapsevanem

Liisa Lents

 

 

lapsevanem

Helena Väljaste

helena@meelerahu.ee 

lapsevanem

Erik Vest lapsevanem
Raimo Oinus
lapsevanem
Kristiina Noormets  
lapsevanem

Karl Mänd

mand.karl@gmail.com 

   

lapsevanem

Eve Olgo

eve.olgo@piritakose.edu.ee   

                        

õpetajate esindaja

 Tõnis Liinat

tonis.liinat@tallinnalv.ee   

Pirita LOV esindaja

 

 

Viimati muudetud: 11.11.2019